จังหวัดอ่างทองจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 11พฤษภาคม 2561เวลา 9.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “วันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561”  ณ  บริเวณบึงกลีบเมฆ ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

     นายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วันอนุรักษ์ควายไทย เกิดขึ้นจากปัจจุบันอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้ใช้เครื่องจักรกลมาแทนที่กระบือเกือบ 100% ทำให้กระบือหมดความสำคัญ อีกทั้งยังจำนวนลูกกระบือที่กำเนิดเพียงประมาณปีละ 1.4แสนตัว

     นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีปัญหาขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงกระบือและแรงงาน โดยเฉพาะฤดูเพาะปลูกข้าวทำให้ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ เพราะมีการทำเกษตรกรรมด้านอื่นๆ ทำให้เกษตรกรยกเลิกการเลี้ยง และจำหน่ายกระบือออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และปัจจัยอีกหลายๆอย่าง ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้กระบืออาจจะสูญพันธุ์ในอนาคต หากไม่มีการอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 14พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" เพื่อสร้างตระหนักรู้ ความสำคัญของกระบือไทย และให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดู และส่งเสริมให้เป็นอาชีพที่สำคัญของเกษตรกร

     ด้วยความสำคัญนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดตั้งกลุ่ม "อนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง" ณ ตำบลคลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 60 คน และมีจำนวนกระบือ 60 ตัว และในอนาคตจะมีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกระบือไทยของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

02420813
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1235
3278
7407
2394056
51449
78193
2420813

IP 54.234.114.202
Server Time: 2019-01-22 18:10

สำหรับเจ้าหน้าที่