ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานและร่วมปลุกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณกับเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200 ต้น  ที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองและ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 115 คน ที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     นายวีร์รวุทธ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเยาวชนให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง

     สำหรับต้นคูณที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 1.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

02515449
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
867
3100
20148
2474274
66861
79224
2515449

IP 34.229.194.198
Server Time: 2019-02-23 08:24

สำหรับเจ้าหน้าที่