นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

การเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ปรับขนาดตัวอักษร

       วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานคณะกรรมการเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พันเอกณัฐพงษ์ วานิกร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

     นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองรวมทั้งสิ้น 4 กลุ่มโดยแบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 14 มีนาคม 2560 กลุ่มที่ 1 ได้แก่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นรวมไปถึงกลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนทางการเมือง และกลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักวิชาการ รวมถึงกลุ่มสื่อมวลชน และองค์การณ์ภาคประชาชนต่าง ๆ  ส่วนอีก 2 กลุ่มที่เหลือ จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นของกลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้นำชุมชน รวมไปถึงผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

     สำหรับ 10ประเด็นหลัก ตามกรอบที่นายกรัฐมนตรี อนุมัติให้ใช้เป็นแนวทางในการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
     1.ด้านการเมือง 
     2.ด้านความเหลื่อมล้ำ 
     3.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม      
     4.ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสาธารณสุข 
     5.ด้านสื่อสารมวลชน 
     6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7.ด้านต่างประเทศ 
     8.ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน      
     9.ด้านการปฏิรูป มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ
     10.ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และ
     11.มีแนวความคิดเห็น หรือมีปัญหาอะไร และมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมอย่างไรเพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองประสบความสำเร็จ

01706086
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
614
2586
3200
1682519
72654
75416
1706086

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:32

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.