นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ปรับขนาดตัวอักษร

    วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 โดยมีนางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรณชัย  จิตรวิเศษ นายประมวล มุ่ งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวชไมพร  อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

     สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการแสดงความเป็นมาและการถือกำเนิดของวันท้องถิ่นไทย การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 300 คน

     สำหรับวันท้องถิ่นไทย ได้เริ่มต้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ และได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์สกปรกมาก จึงเป็นเหตุให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และ พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าชาวจีนในตลาดท่าฉลอม มาประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยพ่อค้าและประชาชนยินดีที่จะเสียสละน้ำพักน้ำแรงร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้าง “ถนนถวาย” ขึ้นพร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124  ในการนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมเพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเอง

01706076
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
604
2586
3190
1682519
72644
75416
1706076

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.