ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

การอบรมโครงการหมอคลังสร้างคุณ ให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการเงิน

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการหมอคลังสร้างคุณ ให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  โดยมีนางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย  คลังจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนจากธนาคาร SME  ธนาคาร ธ.ก.ส. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการ

     นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งคือการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนองค์ความรู้ นวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนรวมถึงส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าและสามารถแข่งในโลกสมัยใหม่ได้ คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จึงได้จัดอบรมโครงการหมอคลังสร้างคุณ ให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภายในปี 2560
     2. การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ
     3. ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล
     4. ประชาสัมพันธ์บริการทางการเงินการลงทุน
     5. ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ของ คบจ.อ่างทอง ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01075120
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2380
1344
7464
1051681
50865
71941
1075120

IP 54.145.95.149
Server Time: 2017-08-23 20:44

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.