นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2561

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกและวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ที่ขอรับความช่วยเหลือ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) ตามแนวประชารัฐ เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยการนำกลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ สนับสนุน SME ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย ที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อเป็นกองทุนที่จะช่วยเติมเต็มให้ SME ที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติ ได้มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ ซึ่งจะทำให้ SME ที่เป็นฐานการสร้างรายได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน ตามหลักการ Thailand 4.0 ซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุมัติเงินให้แก่ผู้กู้ไปแล้วจำนวน 14 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,000,000 (เจ็ดสิบเอ็ดล้านบาท)

02515434
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
852
3100
20133
2474274
66846
79224
2515434

IP 34.229.194.198
Server Time: 2019-02-23 08:21

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.