นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

จังหวัดอ่างทองร่วมหลายฝ่ายประชุมเร่งเดินหน้าโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 9พฤษภาคม 2561เวลา9.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนผู้ประกอบการในอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

          นายวีร์รวุทธ์  กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสผู้ต้องขังปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในบางสาขาอาชีพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และหอการค้าจังหวัดอ่างทอง จะช่วยประสานงานกับสถานประกอบกิจการ หรือนายจ้างเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนเกี่ยวกับการรับผู้ต้องขังเข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการรับงานจ้างจากสถานประกอบกิจการให้ผู้ต้องขังได้รับจ้างผลิต หรือทำของภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ต้องขัง เป็นการลดเวลาว่าง และเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษอีกด้วย

02498666
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3365
3578
3365
2474274
50078
79224
2498666

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:18

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.