นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

     นายประมวล กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ในลักษณะ One Plan ให้แก่บุคลากรของจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แผนพัฒนาจังหวัดถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และความต้องการของพื้นที่ โดยการนำแนวคิดประชารัฐและห่วงโซ่คุณค่ามาเป็นกลไกลในการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชน ผ่านกระบวนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ในลักษณะ One Plan จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาเรียนรู้กัน เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

03044014
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3125
11522
68635
2934562
130431
112560
3044014

IP 54.172.234.236
Server Time: 2019-07-19 08:50

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.