นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดกิจกรรม ออกแบบพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึกภายในและภายนอกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมออกแบบพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึกภายในและภายนอกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและนักวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่ม OTOP ทั้ง 29 หมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ที่บริเวณหอประชุม อบจ.อ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

     นายวีร์รวุทธ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งแนวทางหนึ่งนั้น คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง  จึงได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

     ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 นี้ จังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 29 หมู่บ้านหลักและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมดำเนินการสำหรับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชน  ที่มีความพร้อมทั้งด้านชุมชน  ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการ  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ  อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ  ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวรองและเมืองท่องเที่ยวหลัก  ซึ่งในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวนี้  ก็เพื่อให้มีมาตรฐาน  มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ จำนวน 406 ผลิตภัณฑ์

02702478
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1054
2017
14807
2668763
77204
86544
2702478

IP 3.91.157.213
Server Time: 2019-04-26 13:05

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.