นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

จังหวัดอ่างทองเปิดชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านลาว

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.  นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานชุมชนการท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี บ้านลาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน กว่า 500 คนร่วมงาน

     โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านลาว เพื่อเปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อนำชุมชนสู่การท่องเที่ยว พร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีกรอบแนวคิดด้านความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

02702428
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1004
2017
14757
2668763
77154
86544
2702428

IP 3.91.157.213
Server Time: 2019-04-26 13:01

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.