นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

จังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินการโครงการ ฯ

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. พระเทพศาสนภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินโครงการฯ  ณ วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ  

     นายรัฐฐะ กล่าวว่า ในนามคณะสงฆ์และตัวแทนชุมชนตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งสำหรับชุมชน บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ที่ 6 และหมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ที่ได้รับเลือกในการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนิน โครงการ ฯ ตามที่จังหวัดอ่างทองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คณะสงฆ์และส่วนราชการ ได้ดำเนินตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมหาเถรสมาคม ในการที่จะส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุขสันติสุข ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง ให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคณะสงฆ์ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง สามารถนำนโยบายหรือโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้กำหนดไว้

02702452
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1028
2017
14781
2668763
77178
86544
2702452

IP 3.91.157.213
Server Time: 2019-04-26 13:03

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.