ขอเชิญร่วมชมมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่  22-24 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

โครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทานบนฐานความร่วมมือ”

ปรับขนาดตัวอักษร

               วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทานบนฐานความร่วมมือ” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

                นับเป็นเวลา 2 ปี ที่พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ทำการขอทานผ่าน 3 นโยบายสำคัญ คือ นโยบายเร่งด่วน ด้วยการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง จนเห็นผลทั่วประเทศนโยบายบริหารการพัฒนาด้วยการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีบัตรผู้แสดงความสามารถและนโยบายการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขอทานในพื้นที่อย่างยั่งยืน

                โครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” ถือเป็นโครงการที่สำคัญที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดอ่างทองและหน่วยเครือข่ายในพื้นที่ถือปฏิบัติโดยตลอด การเปลี่ยนภาพความจำของสังคมจากการให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์จากความสงสารเปลี่ยนเป็นการสร้างโอกาสและหาที่ยืนในสังคมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานเป็นเรื่องที่จังหวัดอ่างทองไม่สามารถทำได้เองตามลำพัง ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของทุกหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว โดย สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

 

 

02780005
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1946
3397
16196
2744284
68554
86177
2780005

IP 54.227.76.35
Server Time: 2019-05-25 14:49

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.