นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หนังสือเวียน

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 821 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 (หัวข้อ 5.2.49)

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (หัวข้อ 5.4)

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (674-2561.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1224 kB
Download this file (821-2561.pdf)หนังสือเวียน 596 kB

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 4 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

เรื่อง องค์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระหว่างประเทศ (Global Infrastructure, Development and International Finance Agency หรือ GIDIFA) แอบอ้างใช้ชื่อสหประชาชาติดำเนินงานในประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (w4-2561.pdf)หนังสือเวียน 586 kB

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

     จัหงวัดอ่างทอง  กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม  2561 เวลา 07.30 น. ณ. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pdf132.pdf)หนังสือแจ้งเวียน 510 kB
Download this file (pdf133.pdf)แบบตอบรับ 387 kB

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มีนาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

    จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ขอเชิญบำเพ็นกุลศลผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโล ประจำปี พ.ศ. 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

   จังหวัดอ่างทอง  ของเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด และผู้มมีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญกุศลผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

01526564
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
187
1411
187
1512844
32792
55988
1526564

IP 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-18 02:57

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.