นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายรณชัย  จิตรวิเศษ     นายประมวล  มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หนังสือเวียน

อท0017.5/ว1150 การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติสุจริตฯ

ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนเสนอชื่อพร้อมผลงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีพฤติกรรมที่สามารถนำมาแสดงให้เห็นว่า มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง มีความยืนหยัดปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพากเพียร มุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต

     ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานและแบบเสนอผลงานให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 เพื่อนำส่งต่อไป

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1150-1.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 522 kB
Download this file (1150.pdf)หนังสือเวียน 560 kB

งานจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดอ่างทอง

ปรับขนาดตัวอักษร

จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (k0001.pdf)กำหนดการ 1648 kB
Download this file (k0002.pdf)แบบตอบรับ 451 kB
Download this file (k0003.pdf)การจัดงานรัฐพิธี 447 kB

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ปรับขนาดตัวอักษร

     จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่องส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยขึ้น โดยเปืดรับผลงานประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖๐ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

อท0017.2/ว1122 ขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ

ปรับขนาดตัวอักษร

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการในการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสาไฟฟ้า จึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้อสั่งการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระเบียบได้ที่นี้ คลิก

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายฯ พ.ศ.2558

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1122.pdf)หนังสือเวียน 540 kB

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรับขนาดตัวอักษร

    จังหวัดอ่างทอง โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้แล้ว จึงแจ้งให้ข้าราชดังกล่าวและหน่วยงานทราบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pdf013.pdf)ผลการพิจารณา 95 kB
00752003
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2906
2225
13097
721500
58398
40705
752003

IP 54.197.104.221
Server Time: 2017-03-30 23:34

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-4912 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.