นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หนังสือเวียน

การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560

ปรับขนาดตัวอักษร

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

พิจารณารับรองรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

ปรับขนาดตัวอักษร

สามสารถดาวน์โหลดรายลพเอียดได้ที่นี่

แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2560

ปรับขนาดตัวอักษร

     จังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) เป็น หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pdf051.pdf)หนังสือแจ้งเวียน 57 kB

แจ้งการเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้นว่ามีความซ้ำซ้อนกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการฯ ส่งให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม  2560 เพื่อสรุปประมวลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำเสนอชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

3. จัดทำรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) ส่งให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม  2560

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อ่น

ปรับขนาดตัวอักษร

     จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ผ่านรายการพิเศษในวันพุทธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 22.30-00.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pdf046.pdf)หนังสือแจ้งเวียน 88 kB
Download this file (pdf047.pdf)pdf047.pdf 122 kB
Download this file (pdf048.pdf)pdf048.pdf 143 kB
Download this file (pdf049.pdf)pdf049.pdf 80 kB
Download this file (pdf050.pdf)pdf050.pdf 67 kB

หมวดหมู่รอง

00946644
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2131
2864
10058
922747
58872
69627
946644

IP 54.224.86.148
Server Time: 2017-06-28 17:29

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.