นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

อท0017.3/ว808 การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์

ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฏหมาย หลังคดีสิ้นสุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว808

สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204.2/ว0638

ประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฯ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษฯ (ฉบับที่ 3)

 

01706075
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
603
2586
3189
1682519
72643
75416
1706075

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:29

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.