นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

เชิญประชุม ก.บ.จ. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2560

ปรับขนาดตัวอักษร

     ตามที่จังหวัดอ่างทองได้แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) และปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในปฏิทินฯ ได้กำหนดประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นั้น

                   เนื่องจากจังหวัดมีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) ครั้งที่ 3/2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

00937184
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
598
1755
598
922747
49412
69627
937184

IP 23.20.29.66
Server Time: 2017-06-25 06:58

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.