นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับขนาดตัวอักษร

นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

ข้อมูลและประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี เกิด : 1 พฤศจิกายน 2508

ภูมิลำเนา : จังหวัดกำแพงเพชร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :   - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

                                    - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (5 ธันวาคม 2557)

การศึกษา :    - ปริญญาตรี ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                     - ปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม :    - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 54

                     - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 59 วิทยาลัยมหาดไทย

ประวัติการรับราชการ :

                    - 7 กุมภาพันธ์ 2537 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                    - 2 มีนาคม 2542 จ.บริหารงานทั่วไป 5 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                    - 17 มกราคม 2543 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6)  จังหวัดตรัง

                    - 2 มกราคม 2545 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7)  จังหวัดตรัง

                    - 28 กุมภาพันธ์ 2545 จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                    - 20 มกราคม 2548 จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                    - 4 เมษายน 2548 บุคลากร 8 ว กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                    - 3 ธันวาคม 2550 จวค.งานบุคคล 8 ว กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

                    - 24 ตุลาคม 2551 จวค.งานบุคคล 8 ว กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สนง.กถ.สป.

                    - 30 สิงหาคม 2553 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จวค.เชี่ยวชาญ)

                    - 9 พฤศจิกายน 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง

                    - 1 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

                    - 10 ตุลาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

                    - 23 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

                    - 1 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบัน)

 

 
 
 
07323800
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
4460
14422
59179
7218551
262056
248990
7323800

IP 3.235.120.150
Server Time: 2021-07-30 10:40

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.