นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
ปรับขนาดตัวอักษร

นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

ข้อมูลและประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี เกิด : 7 มิถุนายน 2501

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

         - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การศึกษา :  - พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                    - รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    - มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การอบรม :   - นปส.รุ่น 41

                    - นอ. รุ่น 38

ประวัติการรับราชการ :

                    - ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                    - นายอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

                    - รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

                    - ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

                    - นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

                    - ปลัดจังหวัดนนทบุรี

                    - ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

                    - 7 ธันวาคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

                    - 13 ตุลาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                    - 1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ :

                    - ปี 2544 รางวัลคนดีศรีสังคม สาขาพัฒนาท้องถิ่น

                    - ปี 2546 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดราชบุรี

                    - ปี 2547 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดราชบุรี

                    - ปี 2552 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดราชบุรี

 
 
02006763
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2750
3105
9159
1981680
40626
84735
2006763

IP 54.225.59.14
Server Time: 2018-09-19 18:15

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.