นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2561

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

     สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทองประจำปี 2561 ซึ่งมีกลไกดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ โดยมีการออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังมีการหาข่าวและลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเด็นของขอทานเด็ก แรงงานเด็ก บังคับใช้แรงงานเด็ก การค้าประเวณี การสร้างความเข้าใจด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี มีการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ มีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ แก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานต่างด้าว โดยแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ซึ่งได้มีการดำเนินการในการจัดประชุม เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัด การตรวจแรงงานกลุ่มเสียง การสร้างการรับรู้ให้กับแรงงานและสถานประกอบการ การประชุมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ ด้านสตรีและเด็กในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้มีการออกตรวจแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะ เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และในปี 2561 ด้านการป้องกันได้มีการจัดโครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชน มีการเผยแพร่ความรู้ พรบ.ค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และมีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

02498647
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3346
3578
3346
2474274
50059
79224
2498647

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:16

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.