นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานและร่วมปลุกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณกับเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200 ต้น  ที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองและ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 115 คน ที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     นายวีร์รวุทธ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเยาวชนให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง

     สำหรับต้นคูณที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 1.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น

02498539
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3238
3578
3238
2474274
49951
79224
2498539

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:08

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.