ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2563

อ่านเพิ่มเติม >>

สรุปมติที่ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม >>

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ (กรณีรับบริจาค)

pay

อ่านเพิ่มเติม >>

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2562

4-2562

อ่านเพิ่มเติม >>

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2561

อ่านเพิ่มเติม >>

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม >>

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม >>

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561

อ่านเพิ่มเติม >>

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม >>

กำหนดประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม >>