เกณฑ์ราคากลาง


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา Download
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 Download
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2560 Download
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 Download