การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2561

อ่านเพิ่มเติม >>

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม >>

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม >>