หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

21654

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน มิถุนายน...

     จังหวัดอ่างทอง จัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมือง อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Tuesday 27 June, 2017 โดย: Super User
260660-1

การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ...

วันที่ 26 มิ.ย.60 เวลา 10.00น. นาย วีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง  ประจำปี 2560  พร้อมด้วย นาง ทักษณิภร  ปุตระเศรณี ...Read More
เมื่อ: Monday 26 June, 2017 โดย: Super User
230660-2

การประชุมคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรภาครัฐเอกชน...

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรภาครัฐเอกชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสืบสานตำนานต้นไม้  ณ...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
230660-1

อ่างทอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน ประจำปี 2560 ...

               วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ ...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
220660-3

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ...

     วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายปัญญา...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
220660-2

การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง...

      วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
220660-1

การเปิดอบรมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง...

    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
210660-3

ไอเดียแจ่ม เทคนิคอ่างทองประดิษฐ์เครื่องผลิตกลีบดอกไม้จันทน์ ทุ่นแรง ทุ่นเวลา...

     วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานรับมอบเครื่องผลิตกลีบดอกไม้จันทน์ จากนายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ณ...Read More
เมื่อ: Thursday 22 June, 2017 โดย: Super User
210660-2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ตำบลป่าโมก...

     วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน...Read More
เมื่อ: Thursday 22 June, 2017 โดย: Super User
200660-1

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...

    วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก...Read More
เมื่อ: Thursday 22 June, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

270660-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี...

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอ่างทอง  ณ...Read More
เมื่อ: Wednesday 28 June, 2017 โดย: Super User
230660-3

การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่...

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
120660-1

ปปส. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐ...

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมบรรยาย การแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐของจังหวัดอ่างทอง ต่อนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขา ป.ป.ส.พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส....Read More
เมื่อ: Thursday 15 June, 2017 โดย: Super User
250460-2

ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาแผนแม่บท...

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 26 April, 2017 โดย: Super User
280360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา และ...

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์...Read More
เมื่อ: Wednesday 29 March, 2017 โดย: Super User
270360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ...

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์...Read More
เมื่อ: Wednesday 29 March, 2017 โดย: Super User
140360

สำนักงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ...

     วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กระจายงานหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับการประเมินในระดับประเทศ โดยมีนางสาววีรวรรณ ...Read More
เมื่อ: Wednesday 15 March, 2017 โดย: Super User
060360-1

เทศบาลรำมะสักจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้สูงอายุ...

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ เชิดชูดอกลำดวน “สูงวัยหัวใจเดียวกัน” ที่ทางเทศบาลตำบลรำมะสักจัดขึ้น ณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 07 March, 2017 โดย: Super User
270260-2

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปประเมิน อสม.หมู่ที่ 1...

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปที่ศาลาเอนกประสงค์พระตำหนักคำหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: Monday 27 February, 2017 โดย: Super User
230260-2

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU )...

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 40 หน่วยงาน...Read More
เมื่อ: Friday 24 February, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

280660-1

ประชาสัมพันธ์เอกสาร...

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตัว นางสาวธันยพร สงวนสุข ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ มาปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐...Read More
เมื่อ: Wednesday 28 June, 2017 โดย: Super User
12-06

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4...

     ผู้ที่มีความประสงค์แสดงความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และนำแบบฯ เขียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) หรือ...Read More
เมื่อ: Monday 12 June, 2017 โดย: Super User
183

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอเปอเรเตอร์ของ กกต....

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเช่าบริการโครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก สายด่วนเลือกตั้ง 1171 โดยเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลตอบข้อซักถามผ่านระบบโอเปอเรเตอร์...Read More
เมื่อ: Wednesday 03 May, 2017 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 22 March, 2017 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: Friday 10 March, 2017 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: Friday 10 March, 2017 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: Friday 23 December, 2016 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: Friday 18 November, 2016 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 15 November, 2016 โดย: Super User
364

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 10...Read More
เมื่อ: Monday 14 November, 2016 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

2313

การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี...

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 28 June, 2017 โดย: Super User
2561

แจ้งการเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้นว่ามีความซ้ำซ้อนกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการฯ ส่งให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Tuesday 27 June, 2017 โดย: Super User
6530

แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน...

     จังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) เป็น หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 22 June, 2017 โดย: Super User
4561

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน วันรวมใจประชา...

     จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ผ่านรายการพิเศษในวันพุทธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 22.30-00.30 น....Read More
เมื่อ: Tuesday 20 June, 2017 โดย: Super User
4328

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มิถุนายน...

     จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั่น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Sunday 18 June, 2017 โดย: Super User
46464

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน มิถุนายน...

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 16 June, 2017 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 15 June, 2017 โดย: Super User
14-06-2560

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

  สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3   ได้ที่นี่ ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม ให้สำนักงานจังหวัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ภายในวันที่ 16 มิถุุนายน  2560 email...Read More
เมื่อ: Wednesday 14 June, 2017 โดย: Super User
2059

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค...

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย...Read More
เมื่อ: Thursday 08 June, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

00946613
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2100
2864
10027
922747
58841
69627
946613

IP 54.224.86.148
Server Time: 2017-06-28 17:25

สำหรับเจ้าหน้าที่