หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

11072562-2

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ...Read More
เมื่อ: Thursday 11 July, 2019 โดย: Super User
11072562-1

พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน...

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...Read More
เมื่อ: Thursday 11 July, 2019 โดย: Super User
09072562-1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ ( cluster ) ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 09 July, 2019 โดย: Super User
040762-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแสดล้อม"...

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแสดล้อม"...Read More
เมื่อ: Thursday 04 July, 2019 โดย: Super User
030762-1

พิธีเปิดการบรรยาย ขยายผล และสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔...

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย ขยายผล และสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  ณ...Read More
เมื่อ: Thursday 04 July, 2019 โดย: Super User
280662-2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ...

          วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00น. นายประมวล  มุ่งมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...Read More
เมื่อ: Monday 01 July, 2019 โดย: Super User
280662-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ...

          วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...Read More
เมื่อ: Monday 01 July, 2019 โดย: Super User
27062562-3

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอ่างทอง ประจำปี...

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมี นายอำเภอเมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 27 June, 2019 โดย: Super User
27062562-4

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา...

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล...Read More
เมื่อ: Thursday 27 June, 2019 โดย: Super User
27062562-1

พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่...

     วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 8/2562 ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี ป้องกันอ่างทอง ผู้แทน...Read More
เมื่อ: Thursday 27 June, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: Thursday 13 December, 2018 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 December, 2018 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: Friday 21 September, 2018 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: Monday 17 September, 2018 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: Monday 20 August, 2018 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

0017-1-2660-2661-5-2562

ที่ อท 0017.1/ว 2660-ว 2661 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 05 July, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: Tuesday 02 July, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Tuesday 25 June, 2019 โดย: Super User
0017-1-2419-2420-18-2562

ที่ อท 0017.1/ว 2419-ว 2420 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: Tuesday 18 June, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
310562

จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1...

จังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 June, 2019 โดย: Super User
0017-1-1992-1993-14-2562

ที่ อท 0017.1/ว 1992-ว 1993 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 16 May, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2019-05-08-06-38-13

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ประชาสัมพันธ์  เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน" สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่...Read More
เมื่อ: Wednesday 08 May, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

12681

การสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม...

การสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Read More
เมื่อ: Monday 15 July, 2019 โดย: Super User
0017-1-2792-2793-12-2562

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.1/ว 2792-ว 2793 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 12 July, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: Thursday 11 July, 2019 โดย: Super User
07-2562

ประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน ก.ค. 62

    สามารถดาวน์โหลดประเด็นตรวจราชการ และแบบรายงาน ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Wednesday 10 July, 2019 โดย: Super User
2-2562-4

เชิญประชุมคณะกรรมการ กรอ. และ กบจ. ครั้งที่...

  สามารถดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุม ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Monday 08 July, 2019 โดย: Super User
12679

การยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นจ...

การยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นฯ Read More
เมื่อ: Friday 21 June, 2019 โดย: Super User
12678

การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีของชาติ

การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีของชาติฯ Read More
เมื่อ: Friday 21 June, 2019 โดย: Super User
12677

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Read More
เมื่อ: Friday 21 June, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03002193
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2283
14956
26814
2934562
88610
112560
3002193

IP 3.81.73.233
Server Time: 2019-07-16 03:23

สำหรับเจ้าหน้าที่