หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

280763-3

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 30 July, 2020 โดย: Super User
280763-2

จังหวัดอ่างทองจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28...

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นางศิริวรรณ ประสงค์...Read More
เมื่อ: Thursday 30 July, 2020 โดย: Super User
280763-1

พิธีมอบบ้านตามโครงการซ้อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้...

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น.  นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ้อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ พร้อมด้วยนางศิริวรรณ ประสงค์...Read More
เมื่อ: Wednesday 29 July, 2020 โดย: Super User
240763-1

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่...

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 6/2563  ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา...Read More
เมื่อ: Wednesday 29 July, 2020 โดย: Super User
170763-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย...

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง/ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...Read More
เมื่อ: Sunday 19 July, 2020 โดย: Super User
160763-1

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 6/2563 ...

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.  นายพงษ์พันธุ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 6/2563 ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา...Read More
เมื่อ: Thursday 16 July, 2020 โดย: Super User
130763-1

ชุดปฏิบัติการ ฉก.อ.ท.1 ออกตรวจ มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5...

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  เวลา 15.00 น.  นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะชุดตรวจปฏิบัติการ ฉก.อ.ท.1 ออกตรวจ มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 โดย มุ่งเน้น แรงงานต่างด้าว...Read More
เมื่อ: Tuesday 14 July, 2020 โดย: Super User
110763-1

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ...

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563  ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด...Read More
เมื่อ: Monday 13 July, 2020 โดย: Super User
100763-2

พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 5...

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา10.30 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 5 /2563 ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา...Read More
เมื่อ: Friday 10 July, 2020 โดย: Super User
100763-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง...

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 10 July, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: Thursday 13 December, 2018 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 December, 2018 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: Friday 21 September, 2018 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: Monday 17 September, 2018 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: Monday 20 August, 2018 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

17-2563

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 17 July, 2020 โดย: Super User
expo2020

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo...

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ...Read More
เมื่อ: Friday 17 July, 2020 โดย: Super User
1488

วารสารแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ....

สามารถคลิ๊กดาวน์โหลดวารสารได้ที่ลิ้งค์นี้ http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-8.html Read More
เมื่อ: Thursday 16 July, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 15 July, 2020 โดย: Super User
jjkgflgl125

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Wednesday 01 July, 2020 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
spot-covid

สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19

สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 แบ่งสื่อออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสื่อสปอตวิทยุ วิถีชีวิตใหม่ ความยาม 30 วินาที จำนวน 29 ตอน 2) กลุ่มสื่อโฆษณาโทรทัศน์ วิถีชีวิตใหม่ จำนวน 2 ตอน    ชุดที่ 1 โลกใหม่  ...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 June, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: Friday 07 August, 2020 โดย: Super User
xxdr-2564

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สามารถดาวน์โหลดสิงที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้   พระฉายาลักษณ์ http://www.gad.moi.go.th/cabnetpdf/qeen%2063/qeen%20new/queen.jpg   ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล   ...Read More
เมื่อ: Monday 03 August, 2020 โดย: Super User
thailand-digital-outlook

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 30 July, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 29 July, 2020 โดย: Super User
xxy-2564

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้   1. เล่มแผนปี 2561-2565...Read More
เมื่อ: Thursday 23 July, 2020 โดย: Super User
xyy-2564

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา Traffy...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: Thursday 23 July, 2020 โดย: Super User
xdy-2564

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28...

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม...Read More
เมื่อ: Wednesday 22 July, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Tuesday 21 July, 2020 โดย: Super User
xd-2564d

การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: Friday 17 July, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

04749762
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
5748
9770
77111
4622661
130951
201228
4749762

IP 18.207.108.191
Server Time: 2020-08-15 14:02

สำหรับเจ้าหน้าที่