หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

190560

การจัดระดมความเห็นในการวางและจัดทำผังเมือง ครั้งที่...

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความเห็นในการวางและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 19 May, 2017 โดย: Super User
170560-2

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้...

               วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 May, 2017 โดย: Super User
170560-1

การอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตการตลาดและการเงินแก่กลุ่มอาชีพผู้ผลิตผู้ประกอบการ...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 May, 2017 โดย: Super User
160560-2

การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น.  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 May, 2017 โดย: Super User
160560-1

จังหวัดอ่างทองจัดชี้แจงการขุดแหล่งกักเก็บน้ำตามโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ...

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการชี้แจงการขุดแหล่งกักเก็บน้ำตามโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ  ณ ห้องประชุม 111...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 May, 2017 โดย: Super User
150560-3

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE...

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.  นายรณชัย  จิตวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 May, 2017 โดย: Super User
150560-2

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี...

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 2...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 May, 2017 โดย: Super User
150560-1

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการประจำจังหวัดอ่างทองเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา...

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการประจำจังหวัดอ่างทองเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 May, 2017 โดย: Super User
110560-2

กาชาดจังหวัดอ่างทองออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์...

     วันที่11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 May, 2017 โดย: Super User
110560-1

เกษตรอ่างทองส่งเสริมทำโครงการส่งเสริมแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต...

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “ วันสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ”  ณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 May, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

250460-2

ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาแผนแม่บท...

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 26 April, 2017 โดย: Super User
280360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา และ...

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์...Read More
เมื่อ: Wednesday 29 March, 2017 โดย: Super User
270360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ...

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์...Read More
เมื่อ: Wednesday 29 March, 2017 โดย: Super User
140360

สำนักงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ...

     วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กระจายงานหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับการประเมินในระดับประเทศ โดยมีนางสาววีรวรรณ ...Read More
เมื่อ: Wednesday 15 March, 2017 โดย: Super User
060360-1

เทศบาลรำมะสักจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้สูงอายุ...

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ เชิดชูดอกลำดวน “สูงวัยหัวใจเดียวกัน” ที่ทางเทศบาลตำบลรำมะสักจัดขึ้น ณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 07 March, 2017 โดย: Super User
270260-2

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปประเมิน อสม.หมู่ที่ 1...

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปที่ศาลาเอนกประสงค์พระตำหนักคำหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: Monday 27 February, 2017 โดย: Super User
230260-2

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU )...

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 40 หน่วยงาน...Read More
เมื่อ: Friday 24 February, 2017 โดย: Super User
220260-1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560...

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี...Read More
เมื่อ: Thursday 23 February, 2017 โดย: Super User
061259-1

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ...

         วันนี้ 6 ธันวาคม.2559  เวลา 9.00 น   นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอไชโยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 07 December, 2016 โดย: Super User
031259-1

อำเภอเมืองอ่างทอง...

          วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ...Read More
เมื่อ: Wednesday 07 December, 2016 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

183

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอเปอเรเตอร์ของ กกต....

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเช่าบริการโครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก สายด่วนเลือกตั้ง 1171 โดยเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลตอบข้อซักถามผ่านระบบโอเปอเรเตอร์...Read More
เมื่อ: Wednesday 03 May, 2017 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 22 March, 2017 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: Friday 10 March, 2017 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: Friday 10 March, 2017 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: Friday 23 December, 2016 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: Friday 18 November, 2016 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 15 November, 2016 โดย: Super User
364

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 10...Read More
เมื่อ: Monday 14 November, 2016 โดย: Super User
v1111

อบต.ทับผึ้ง...

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย...Read More
เมื่อ: Friday 21 October, 2016 โดย: Super User
21-10-59

ประกาศสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 21 October, 2016 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

1820

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล...

จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ อุโบสถ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: Monday 22 May, 2017 โดย: Super User
5447

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน พฤษภาคม...

       จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 22 May, 2017 โดย: Super User
25664

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน พฤษภาคม...

     จังหวัดอ่างทอง  กำหนดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 22 May, 2017 โดย: Super User
15644

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ...

     จังหวัดอ่างทอง ขออันเชิญลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...Read More
เมื่อ: Saturday 20 May, 2017 โดย: Super User
5314

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ...

    จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในวันพุทธที่ ๑๗ พฤษภาคม 2560 เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนักุลอุปถัมภ์) ตำบลบางเสร็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 15 May, 2017 โดย: Super User
1609

อท0017.3/ว1609...

      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 2 วัน ได้แก่ 1. วันที่ 28 กรกฏาคม  เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2. วันที่ 13 ตุลาคม...Read More
เมื่อ: Wednesday 03 May, 2017 โดย: Super User
1517

อท0017.3/ว1517...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Wednesday 03 May, 2017 โดย: Super User
256000

แจ้งรหัสงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณ ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 27 April, 2017 โดย: Super User
2

แจ้งรหัสงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Wednesday 26 April, 2017 โดย: Super User
v194

อท0017.5/ว194 แบบสำรวจปริมาณงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 21 April, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

00868777
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2689
2356
5045
847262
50632
63281
868777

IP 54.162.19.123
Server Time: 2017-05-22 22:29

สำหรับเจ้าหน้าที่