หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

16092562-5

โครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ...

     วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ พาไปทำบุญ ณ วัดวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทองพร้อมด้วย นายรัฐฐะ สิริธรังศรี...Read More
เมื่อ: Monday 16 September, 2019 โดย: Super User
16092562-4

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด...

     วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการแข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด ให้แก่ผู้ป่วยออทิสติก รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองคาย...Read More
เมื่อ: Monday 16 September, 2019 โดย: Super User
16092562-3

การตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี...

     วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ...Read More
เมื่อ: Monday 16 September, 2019 โดย: Super User
16092562-2

การฝึกอบรมหลักสูตร...

     วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร "การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลาน้ำจืด" กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ...Read More
เมื่อ: Monday 16 September, 2019 โดย: Super User
16092562-1

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

     วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสา ณ...Read More
เมื่อ: Monday 16 September, 2019 โดย: Super User
09092562-4

การประชุมของจังหวัดอ่างทองชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประ...

     วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมของจังหวัดอ่างทองชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่...Read More
เมื่อ: Monday 09 September, 2019 โดย: Super User
09092562-3

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่...

     วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: Monday 09 September, 2019 โดย: Super User
09092562-2

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

     วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2...Read More
เมื่อ: Monday 09 September, 2019 โดย: Super User
09092562-1

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความรู้...

     วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างความรู้...Read More
เมื่อ: Monday 09 September, 2019 โดย: Super User
02092562-1

กิจกรรม "ผู้ว่าชวนปั่น ปั่นชมเมือง" ครั้งที่...

     วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 05.30 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าชวนปั่น ปั่นชมเมือง" ครั้งที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) พร้อมด้วยนายประมวล...Read More
เมื่อ: Monday 02 September, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: Thursday 13 December, 2018 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 December, 2018 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: Friday 21 September, 2018 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: Monday 17 September, 2018 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: Monday 20 August, 2018 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

3689

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ....

กดดาวน์โหลดลิ้งค์เอกสารได้ที่นี่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-8.html Read More
เมื่อ: Wednesday 18 September, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 12 September, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 12 September, 2019 โดย: Super User
0017-1-3665-3666-12-2562

ที่ อท 0017.1/ว 3665-ว 3666 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 12 September, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
22082562-2

การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 22 August, 2019 โดย: Super User
402

การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนู...

คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ขอบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง...Read More
เมื่อ: Wednesday 07 August, 2019 โดย: Super User
0017-1-2989-2990-31-2562

ที่ อท 0017.1/ว 2989-ว 2990 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดส่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 01 August, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
26072562-2

ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสิ...

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง...Read More
เมื่อ: Friday 26 July, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: Monday 16 September, 2019 โดย: Super User
032161

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน ...

      จังหวัดอ่างทอง ได้จัดให้มีกิจกรรมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ)  สำหรับประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ กำหนดจัดในวันพุธที่ 18 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ แขวงทางหลวงอ่างทอง อำเภอป่าโมก...Read More
เมื่อ: Wednesday 11 September, 2019 โดย: Super User
12692

ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี...

ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 Read More
เมื่อ: Thursday 05 September, 2019 โดย: Super User
12691

ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี...

ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 Read More
เมื่อ: Thursday 05 September, 2019 โดย: Super User
12690

ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระพิฆเนศวร รุ่น 108 ปี...

ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระพิฆเนศวร รุ่น 108 ปี กรมศิลปากร Read More
เมื่อ: Wednesday 04 September, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03254085
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1404
3552
19733
3210054
69549
93124
3254085

IP 3.93.75.30
Server Time: 2019-09-21 12:18

สำหรับเจ้าหน้าที่