หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

180860-2

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์...

    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดวงษ์ภาสนาราม ต.ราชสถิต อ.ไชโย จ.อ่างทอง  โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี...Read More
เมื่อ: Friday 18 August, 2017 โดย: Super User
180860-1

การฝึกอบรมซ้อมแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาล...

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.20 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมชมการสาธิตการจำลองสถานการณ์ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายคนไข้ จากเหตุสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลอ่างทอง ณ โรงพยาบาลอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 18 August, 2017 โดย: Super User
170860-3

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อชี้แจงงบประมาณและการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: Thursday 17 August, 2017 โดย: Super User
170860-2

การประชุมเตรียมงานรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจะเสด็จไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: Thursday 17 August, 2017 โดย: Super User
170860-1

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.50 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้  ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนางสาวมาลี...Read More
เมื่อ: Thursday 17 August, 2017 โดย: Super User
160860-6

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประมวล มุ่งมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสมนึก...Read More
เมื่อ: Wednesday 16 August, 2017 โดย: Super User
160860-5

การเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงยิมเอนกประสงค์...Read More
เมื่อ: Wednesday 16 August, 2017 โดย: Super User
160860-4

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำประชาชนทำบุญตักบาตรปล่อยปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา...

     วันที่  12สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตรเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 16 August, 2017 โดย: Super User
160860-3

พิธีเปิดงานเชิญท่องเที่ยวกิจกรรมอ่างทอง 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ่างทองเขาเล่าว่า สิงหาพาแม่เที่ยว ณ...

วันที่ 11สิงหาคม 2560เวลา 18.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมอ่างทอง 5ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ่างทองเขาเล่าว่า สิงหาพาแม่เที่ยว ณ วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ...Read More
เมื่อ: Wednesday 16 August, 2017 โดย: Super User
160860-2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุม...Read More
เมื่อ: Wednesday 16 August, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

170860-4

ข้าราชการระดับสูงจากสถาบันพัฒนาการการบริหาร...

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสถาบันพัฒนาการการบริหาร จากประเทศศรีลังกาเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน...Read More
เมื่อ: Thursday 17 August, 2017 โดย: Super User
160860-7

การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโล่และรางวัล...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโล่และรางวัล ณ ห้องประชุมจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1...Read More
เมื่อ: Wednesday 16 August, 2017 โดย: Super User
100860-2

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการไตรมาสสุดท้าย...

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนประธาน ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2560 ครั้งที่ 5  /2560 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 10 August, 2017 โดย: Super User
080860-2

การประชุมเตรียมจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560...

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม ป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  การประชุมดังกล่าว...Read More
เมื่อ: Tuesday 08 August, 2017 โดย: Super User
140760-2

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิต  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: Friday 14 July, 2017 โดย: Super User
110760-5

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดน้ำอาบ ตำบลบางพลับ...Read More
เมื่อ: Tuesday 11 July, 2017 โดย: Super User
060760-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 06 July, 2017 โดย: Super User
270660-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี...

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอ่างทอง  ณ...Read More
เมื่อ: Wednesday 28 June, 2017 โดย: Super User
230660-3

การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่...

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 23 June, 2017 โดย: Super User
120660-1

ปปส. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐ...

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมบรรยาย การแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐของจังหวัดอ่างทอง ต่อนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขา ป.ป.ส.พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส....Read More
เมื่อ: Thursday 15 June, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

4062

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์...

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...Read More
เมื่อ: Thursday 06 July, 2017 โดย: Super User
280660-1

ประชาสัมพันธ์เอกสาร...

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตัว นางสาวธันยพร สงวนสุข ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ มาปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐...Read More
เมื่อ: Wednesday 28 June, 2017 โดย: Super User
12-06

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4...

     ผู้ที่มีความประสงค์แสดงความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และนำแบบฯ เขียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) หรือ...Read More
เมื่อ: Monday 12 June, 2017 โดย: Super User
183

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอเปอเรเตอร์ของ กกต....

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเช่าบริการโครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก สายด่วนเลือกตั้ง 1171 โดยเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลตอบข้อซักถามผ่านระบบโอเปอเรเตอร์...Read More
เมื่อ: Wednesday 03 May, 2017 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 22 March, 2017 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: Friday 10 March, 2017 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: Friday 10 March, 2017 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: Friday 23 December, 2016 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: Friday 18 November, 2016 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: Tuesday 15 November, 2016 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

165461

ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ...

     ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนวัดนางในธัมมิการรา ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560    ...Read More
เมื่อ: Thursday 17 August, 2017 โดย: Super User
52382

ขอเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรากิติยาภา...

    จังหวัดอ่างทอง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานหรือมอบหมายผู้แทนที่สามารถตัดสนใจได้ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรากิติยาภา เข้าประชุมในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น...Read More
เมื่อ: Tuesday 15 August, 2017 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 09 August, 2017 โดย: Super User
2833

อท0017.3/ว2833 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12 สิงหาคม...

จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560...Read More
เมื่อ: Tuesday 08 August, 2017 โดย: Super User
5461621

ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน...

     จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ(พลอาสาสมัคร)...Read More
เมื่อ: Friday 04 August, 2017 โดย: Super User
154120

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภานในหน่วยงานใหม่...

    จังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป...Read More
เมื่อ: Friday 04 August, 2017 โดย: Super User
45111

แจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยุ่ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร...

      จังหวัดอ่างทอง  ขอแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยุ่ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้การติดต่อประสานราชการไปด้วยความเรียบร้อย...Read More
เมื่อ: Friday 04 August, 2017 โดย: Super User
2771

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)...

  สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ได้ที่นี่...Read More
เมื่อ: Thursday 03 August, 2017 โดย: Super User
2762

อท0017.3/ว2762...

       สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism BIKE 4 ALL ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ...Read More
เมื่อ: Thursday 03 August, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01069183
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1527
2201
1527
1051681
44928
71941
1069183

IP 23.20.248.132
Server Time: 2017-08-20 16:49

สำหรับเจ้าหน้าที่