หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

280563-2

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา09.30 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม...Read More
เมื่อ: Friday 29 May, 2020 โดย: Super User
280563-1

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
270563-1

การประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่...

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
260563-4

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุ...

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30น. นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่มให้กับ นายละออ ขุนศรีดำเนิน บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา ซึ่งประสบเหตุวาตภัย...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
260563-3

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่...

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
260563-2

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2563...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
260563-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา...

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
240563-1

สส. จังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง...

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น. ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
210563-2

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านควบคุมรายรับ – รายจ่ายของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ...

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านควบคุมรายรับ – รายจ่ายของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User
210563-1

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนของดีจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนของดีจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2563 โดยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม...Read More
เมื่อ: Thursday 28 May, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: Thursday 13 December, 2018 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 December, 2018 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: Friday 21 September, 2018 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: Monday 17 September, 2018 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: Monday 20 August, 2018 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: Tuesday 02 June, 2020 โดย: Super User
29-0505-2563

ขยายระยะเวลาการรับรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 29 May, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 21 May, 2020 โดย: Super User
180563

คู่มือการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรมโครงการ “ไทยชนะ”...

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 1. แนวความคิดในการปฏิบัติการฯ 2. คู่มือการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรมโครงการ “ไทยชนะ”  3....Read More
เมื่อ: Monday 18 May, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 14 May, 2020 โดย: Super User
juthamard904

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 24 April, 2020 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3712

ที่ทำการปกครองจังหวัด...

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  คลิก Read More
เมื่อ: Wednesday 15 April, 2020 โดย: Super User
864

ปรับเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด ให้บริการของ ธ.ก.ส....

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้าและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และลดความแออัดในสถานที่ทำงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอ่างทอง ได้ปรับเปลี่ยนเวลา...Read More
เมื่อ: Tuesday 14 April, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Friday 03 April, 2020 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: Wednesday 25 March, 2020 โดย: กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

31-05-2563

การจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project...

    สามารถดาวน์เอกสาร ได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: Sunday 31 May, 2020 โดย: Super User
030663

อท 0017.3/ว 2599 ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรม วันที่ 3...

ขอเรียนเชิญร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน...Read More
เมื่อ: Friday 29 May, 2020 โดย: Super User
29-05-2563

ขยายระยะเวลาการรับรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ...

      สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 29 May, 2020 โดย: Super User
29052563

การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่   กำหนดส่งเอกสาร วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม...Read More
เมื่อ: Friday 29 May, 2020 โดย: Super User
2560-2562

การโอนสินทรัพย์อันเกิดจากโครงการงบประมาณของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ....

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: Tuesday 26 May, 2020 โดย: Super User
160563-1

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่...

ประเภท ตอนพิเศษ ง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่...Read More
เมื่อ: Saturday 16 May, 2020 โดย: Super User
160563

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘...

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่...Read More
เมื่อ: Saturday 16 May, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 14 May, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Tuesday 05 May, 2020 โดย: กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.
เมื่อ: Tuesday 05 May, 2020 โดย: กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

04195337
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
7144
4257
23698
4151506
19364
125871
4195337

IP 34.204.176.125
Server Time: 2020-06-04 20:13

สำหรับเจ้าหน้าที่