หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

260363-1

คณะทำงานเฝ้าระวังฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สถานประกอบกิจการ...

          วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.  คณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) คณะทำงานชุดที่ 1นำโดยนายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 26 March, 2020 โดย: Super User
200363-5

จังหวัดอ่างทองออกตรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สถานประกอบกิจการ...

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) คณะทำงานชุดที่ 1 นำโดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ...Read More
เมื่อ: Tuesday 24 March, 2020 โดย: Super User
200363-3

จังหวัดจัดพิธีมอบหน้ากากผ้าให้กับ...

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีมอบหน้ากากผ้าให้กับตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการ...Read More
เมื่อ: Friday 20 March, 2020 โดย: Super User
200363-2

ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง COVID -...

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายอำเภอโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข กู้ชีพ ทต.โพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: Friday 20 March, 2020 โดย: Super User
200363-1

จังหวัดจัดโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อย...

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน...Read More
เมื่อ: Friday 20 March, 2020 โดย: Super User
170363-1

การประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อ...

          วันที่ 17 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น.  นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อย  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ...Read More
เมื่อ: Thursday 19 March, 2020 โดย: Super User
160363-1

จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพิจารณาคัดเลือกคัดสรร...

          วันที่16 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.  นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 16 March, 2020 โดย: Super User
130363-1

จังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมทำหน้ากากอนามัย...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: Friday 13 March, 2020 โดย: Super User
090363-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมดูการผลิตหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ...

          วันที่ 9 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล...Read More
เมื่อ: Tuesday 10 March, 2020 โดย: Super User
0303632

การประชุมมอบนโยบายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.  นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอ่างทอง ปี 2562-2563  ณ...Read More
เมื่อ: Wednesday 04 March, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: Thursday 13 December, 2018 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 December, 2018 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: Friday 21 September, 2018 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: Monday 17 September, 2018 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: Monday 20 August, 2018 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: Wednesday 25 March, 2020 โดย: กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.
covid19-app

ช่องทางการขอรับบริการแอปพลิเคชันที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของราชการในสถานการณ์...

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการแอปพลิเคชันที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยให้หน่วยงานลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ www.onde.go.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563...Read More
เมื่อ: Tuesday 24 March, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Tuesday 24 March, 2020 โดย: Super User
1461

ประชาสัมพันธ์รับการเสนอชื่อบุคคล...

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 1. หนังสือเวียนจังหวัด 2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 1461 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 3. สำเนาหนังสือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ บจธ. 05/ว 47...Read More
เมื่อ: Wednesday 11 March, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Tuesday 10 March, 2020 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
660

การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน...

          สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยผู้สมัครสามารถยื่นแบบและส่งใบสมัครฯ ได้ 3 ช่องทอง ได้แก่ 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนดำเนินนอก เขตดุสิต...Read More
เมื่อ: Tuesday 10 March, 2020 โดย: Super User
2563

เชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก Read More
เมื่อ: Friday 06 March, 2020 โดย: Super User
plerng

การขอพระราชทานเพลิงศพ

          ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถประสานการขอพระราชทานเพลิงฯ ณ ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)ชั้น...Read More
เมื่อ: Monday 02 March, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

2020-03-27-09-38-08

เรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธีของจังหวัดอ่างทอง...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ Read More
เมื่อ: Thursday 26 March, 2020 โดย: Super User
1422

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Wednesday 25 March, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 25 March, 2020 โดย: กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.
1364

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Monday 23 March, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Monday 23 March, 2020 โดย: Super User
2-2536-3

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.ครั้งที่...

    สามารถดาวน์โหลด สรุปมติที่ประชุม และรายงานการประชุม  ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Monday 23 March, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 19 March, 2020 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 19 March, 2020 โดย: Super User
2-2563-2563-3

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Monday 16 March, 2020 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03913061
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
854
3304
854
3886343
129429
93161
3913061

IP 35.175.121.230
Server Time: 2020-03-29 05:58

สำหรับเจ้าหน้าที่