หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

170161-2

มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ผู้สูงอายุ 100...

           วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 January, 2018 โดย: Super User
170161-1

โครงการทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดอ่างทอง ณ...

            วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 07:00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดอ่างทอง ณ วัดท้องคุ้ง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทองพร้อมด้วย นายประมวล...Read More
เมื่อ: Wednesday 17 January, 2018 โดย: Super User
1600161-4

พิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน...

            วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 January, 2018 โดย: Super User
160161-3

มอบของขวัญปีใหม่ เป็นกำลังใจแก่ผู้มีอายุเกิน 100 ปี...

          วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม....Read More
เมื่อ: Tuesday 16 January, 2018 โดย: Super User
160161-2

มอบของขวัญปีใหม่ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสดจำนวน 2,000 บาท...

          วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย หน่วยงานในสังกักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 January, 2018 โดย: Super User
160161-1

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น.นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: Tuesday 16 January, 2018 โดย: Super User
150161-2

งานวันเด็กแห่งชาติ 2561

          วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เปิดห้องทำงานรอต้อนรับผู้ปกครองและบรรดาเด็ก ๆ ทั้งเด็กปกติ...Read More
เมื่อ: Monday 15 January, 2018 โดย: Super User
120161-3

วันนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ...

            วันที่ 11 มกราคม 2561นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดหางาน วันนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ...Read More
เมื่อ: Friday 12 January, 2018 โดย: Super User
120161-2

การอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

               วันที่ 11 มกราคม 2561 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 12 January, 2018 โดย: Super User
090161-1

งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด

          วันที่ 8 มกราคม 2561  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบสิ่งของ วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด...Read More
เมื่อ: Tuesday 09 January, 2018 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

110161-1

โครงการกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้...

               วันที่ 10 มกราคม 2561 นายนิจ เพ็ชรคง แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ในนามตัวแทนคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลผู้ยากไร้จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ยากไร้...Read More
เมื่อ: Thursday 11 January, 2018 โดย: Super User
271160-2

กาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง...

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก...Read More
เมื่อ: Tuesday 28 November, 2017 โดย: Super User
231160-1

การรับบริจาคโลหิต

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. อำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลอ่างทอง รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา...Read More
เมื่อ: Thursday 23 November, 2017 โดย: Super User
171160-1

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเเละมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาเเดง ย่านซื่อ จำนวน 5 ราย...

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 17 November, 2017 โดย: Super User
081160-2

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ...

                วันที่ 5  พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60...Read More
เมื่อ: Wednesday 08 November, 2017 โดย: Super User
290960-9

การออกตรวจร้านค้า...

          วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อม นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...Read More
เมื่อ: Friday 29 September, 2017 โดย: Super User
290960-8

การประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน...

            วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: Friday 29 September, 2017 โดย: Super User
200960-1

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา...

           วันที่ 19กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็น ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสางานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ณ...Read More
เมื่อ: Wednesday 20 September, 2017 โดย: Super User
170960

การประชุม vcs...

          วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.  นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับนายสมพาส นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...Read More
เมื่อ: Monday 18 September, 2017 โดย: Super User
170960-6

การจัดงานวันนัดพบแรงงาน นำผู้ประกอบการ...

         วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน โดยนำตัวแทนผู้ประกอบการผู้ว่างงานมาพบปะพูดคุยเพื่อให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ณ...Read More
เมื่อ: Sunday 17 September, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: Friday 12 January, 2018 โดย: Super User
เมื่อ: Friday 12 January, 2018 โดย: Super User
110161-3

กำหนดจัดงานสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์...

                 วันที่ 10 มกราคม 2561นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า   องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ผู้นำชุมชน...Read More
เมื่อ: Thursday 11 January, 2018 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 04 January, 2018 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
211260-4

กิจกรรมเดิน-วิ่งฮาร์พมาราธอน เพื่อขจัดภัยโปลิโอ ประจำปี 2560 - 61...

          วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 04.30 น.สโมสรโรตารี ภาค 3350 ร่วมกับ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งฮาร์พมาราธอน เพื่อขจัดภัยโปลิโอ ประจำปี 2560 - 61 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...Read More
เมื่อ: Thursday 21 December, 2017 โดย: Super User
011260-2

กาชาดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ...

               วันที่ 5 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 – 12.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิต...Read More
เมื่อ: Friday 01 December, 2017 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

5323295

ขอความร่วมมือสำรวจเอกสารประจำปี 2560

     จังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งหน่วยงานสำรวจหนังสือที่ครบอายุในปีนั้น ฯ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลาย ...Read More
เมื่อ: Monday 15 January, 2018 โดย: Super User
545121

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มกราคม...

       จังหวัดอ่างทองได้กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจัหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 15 January, 2018 โดย: Super User
13120

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม...

     จังหวัดอ่างทอง  ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม 2561 ในวันพุธที่ 24  มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 15 January, 2018 โดย: Super User
451154

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี...

     จังหวัดอ่างทอง  ขอความร่วมมือส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐...Read More
เมื่อ: Friday 12 January, 2018 โดย: Super User
0154

อท 0017.3/ว 154 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

สอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบสอบถามข้อมูล...Read More
เมื่อ: Friday 12 January, 2018 โดย: Super User
151217

การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด...

     จังหวัดอ่างทอง  ของแจ้งการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด...Read More
เมื่อ: Friday 05 January, 2018 โดย: Super User
15117

การกำหนดตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

     จังหวัดอ่างทอง ของแจ้ง การกำหนดตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...Read More
เมื่อ: Friday 05 January, 2018 โดย: Super User
040161-3

การจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดอ่างทอง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 04 January, 2018 โดย: Super User
4680

อท0017.5/ว4680...

            สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561             ...Read More
เมื่อ: Thursday 04 January, 2018 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01406763
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1469
2417
8528
1383482
35047
68408
1406763

IP 54.90.217.44
Server Time: 2018-01-17 15:45

สำหรับเจ้าหน้าที่