หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

19112562-6

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
19112562-5

พิธีเททองหล่อพระประธานประจำศาลาการเปรียญ...

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.39 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ณ วัดราชสกุณา ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยมีนายปริญญา เขมะชิต...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
19112562-4

การมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทองณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
19112562-3

"โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ครั้งที่ 3 "...

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานใน "โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ครั้งที่ 3 "...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
19112562-2

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 6/2562 ...

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเรวัตร ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 6/2562 และเวลา 16.00 น....Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
19112562-1

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี...

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
13112562-4

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562 ...

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายพงษ์พันธ์...Read More
เมื่อ: Wednesday 13 November, 2019 โดย: Super User
13112562-3

พิธีทอดผ้าป่าทางน้ำ

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562เวลา 07.39 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดช้าง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดย นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: Wednesday 13 November, 2019 โดย: Super User
13112562-2

พิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"...

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น.นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"...Read More
เมื่อ: Wednesday 13 November, 2019 โดย: Super User
13112562-1

ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง...

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะนายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดด้านฉลาก...Read More
เมื่อ: Wednesday 13 November, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: Thursday 13 December, 2018 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: Tuesday 04 December, 2018 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: Wednesday 24 October, 2018 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: Friday 21 September, 2018 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: Monday 17 September, 2018 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: Monday 20 August, 2018 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1567love

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Tuesday 12 November, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
08112562-5

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

"หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่...Read More
เมื่อ: Friday 08 November, 2019 โดย: Super User
08112562-3

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ....

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต...Read More
เมื่อ: Friday 08 November, 2019 โดย: Super User
08112562-2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

หลักสูตร "การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง...Read More
เมื่อ: Friday 08 November, 2019 โดย: Super User
08112562-1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

หลักสูตร "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างของเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง...Read More
เมื่อ: Friday 08 November, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 07 November, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Thursday 07 November, 2019 โดย: Super User
05112562-7

คุณทำประกันสังคมมาตรา 40 หรือยัง

     เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ที่สนใจจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมสามารถเข้าถึงหลักประกันสังคมได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองหากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเงินสงเคราะห์บุตร...Read More
เมื่อ: Tuesday 05 November, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Tuesday 05 November, 2019 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

10-2562-2

แจ้งมตอที่ประชุม กบจ.อท. ครั้งที่ 10/2562

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 21 November, 2019 โดย: Super User
6-2562

แจ้งมติที่ประชุม กรอ. ครั้งที่ 6/2562

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Thursday 21 November, 2019 โดย: Super User
12702

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤศจิกายน...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 Read More
เมื่อ: Thursday 21 November, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Wednesday 20 November, 2019 โดย: Super User
19112562-2

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
19112562-1

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. Read More
เมื่อ: Tuesday 19 November, 2019 โดย: Super User
12701

ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี...

ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 Read More
เมื่อ: Friday 15 November, 2019 โดย: Super User
121236

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ...

 จังหวัดอ่างทอง  ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุทรัตนศิริวิไล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 15 November, 2019 โดย: Super User
เมื่อ: Friday 15 November, 2019 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03448020
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1095
3510
17607
3409373
62771
103180
3448020

IP 18.204.56.104
Server Time: 2019-11-22 10:26

สำหรับเจ้าหน้าที่