หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

190761-3

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการแม่บ้านมหาดไทย...

        วันพฤหัสบดีที่ 19กรกฎาคม 2561เวลา 10.30น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทองร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการ...Read More
เมื่อ: Friday 20 July, 2018 โดย: Super User
190761-2

จังหวัดอ่างทองร่วมกับทีโอที ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ...

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. บมจ.ทีโอที จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ TOT Yong Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางเจ้าฉ่า ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: Friday 20 July, 2018 โดย: Super User
190761-1

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเก ...

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน  กิจกรรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเก ...Read More
เมื่อ: Thursday 19 July, 2018 โดย: Super User
170761-2

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ มอบเงินและถุงพระราชทาน ให้กับผู้ประอัคคีภัยในตำบลบางจัก...

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุระเศรณี ผู้วาราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบถุงพระราชทานและเงิน...Read More
เมื่อ: Wednesday 18 July, 2018 โดย: Super User
170761-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการแม่บ้านมหาดไทย...

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง  จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน  ณ โรงเรียนวัดดอนตาวง ตำบลอบทม...Read More
เมื่อ: Wednesday 18 July, 2018 โดย: Super User
130760-2

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม Kickoff ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...

               วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นาย วีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  Kickoff  ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี ...Read More
เมื่อ: Monday 16 July, 2018 โดย: Super User
130761-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี...

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561  ณ วัดวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 16 July, 2018 โดย: Super User
110761-2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ  ณ บริเวณโรงอาหาร ...Read More
เมื่อ: Thursday 12 July, 2018 โดย: Super User
110761-1

จังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทอง  ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วางพวงมาลา ณ...Read More
เมื่อ: Thursday 12 July, 2018 โดย: Super User
100761-2

จังหวัดอ่างทองเตรียมจัดงานรำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง และฉลอง 123 ปี...

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “รำลึก 112 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอ่างทอง และฉลอง 123 ปี เมืองอ่างทอง” ณ...Read More
เมื่อ: Wednesday 11 July, 2018 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 28 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Wednesday 27 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
26

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26...

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย."   วันที่ 25 มิถุนายน 2561..คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Monday 25 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-07-42-59

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ...

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค...Read More
เมื่อ: Monday 25 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-02-27-40

สสค.อ่างทอง...

สสค.อ่างทอง ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ น.ส.อรอุมา กุณฑโชติ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ พร้อมด้วย น.ส.นุชนาถ ชูเชิด...Read More
เมื่อ: Monday 25 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-21-07-39-11

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง...

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง       วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน...Read More
เมื่อ: Thursday 21 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-21-07-14-28

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม...

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม ศปก.รส.ภาคกลาง... วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: Thursday 21 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-20-03-22-29

สสค.อ่างทองส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย...

สสค.อ่างทองส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย  วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงภารกิจ สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎคุ้มครองแรงงาน...Read More
เมื่อ: Wednesday 20 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-19-09-37-30

สสค.อ่างทอง..ตรวจคุ้มครองแรงงาน..ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...

สสค.อ่างทอง..ตรวจคุ้มครองแรงงาน..ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน...Read More
เมื่อ: Tuesday 19 June, 2018 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

0017-1-2273-9-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2273 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Wednesday 11 July, 2018 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
108

การเสนอชื่อและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี...

       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: Friday 06 July, 2018 โดย: Super User
0017-1-2215-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2215 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Tuesday 03 July, 2018 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2202-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2202 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: Tuesday 03 July, 2018 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2047-22-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2047 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่นี่ Read More
เมื่อ: Friday 22 June, 2018 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2018-06-21-09-14-07

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์...

กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ ...Read More
เมื่อ: Thursday 21 June, 2018 โดย: Super User
gsb

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept GSB WOW!!! ทำได้เลย...

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept GSB WOW!!! ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง โดยเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจ SMEs และ Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริงแล้วไม่เกิน 3 ปี...Read More
เมื่อ: Monday 18 June, 2018 โดย: Super User
427

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: Friday 08 June, 2018 โดย: Super User
250561

ขอเชิญเที่ยวงาน กินขนม...

          จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงาน กินขนม ชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: Thursday 17 May, 2018 โดย: Super User
pea

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้บริการลูกค้าผ่านโมบายส่วนตัว...

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำ Application PEA Smart Plus เปิดให้บริการลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านโมบายส่วนตัว โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการให้บริการด้านอื่นที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งานหลาย...Read More
เมื่อ: Thursday 17 May, 2018 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

2455

อท0017.3/ว2455 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ 28 กรกฎาคม...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: Friday 20 July, 2018 โดย: Super User
12589

แจ้งเปลี่ยนชือสำนักงานและการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง...

แจ้งเปลี่ยนชื่อสำนักงานและการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง Read More
เมื่อ: Thursday 19 July, 2018 โดย: Super User
54654

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน ...

     จังหวัดอ่างทอง   กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจัหงัดครั้งที่ 7/2561 ในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Thursday 19 July, 2018 โดย: Super User
280761

เพลงสดุดีจอมราชา

สามารถดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเนื้อร้องได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/song.php คลิก Read More
เมื่อ: Wednesday 18 July, 2018 โดย: Super User
256515

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม ...

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดการสนทนายาเช้า (สภากาแฟ)ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: Tuesday 17 July, 2018 โดย: Super User
5656

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรของนายอเนก สีเขียวสด...

 จังหวัดอ่างทอง  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรของนายอเนก  สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ในวันพุทธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณวัดลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: Tuesday 03 July, 2018 โดย: Super User
2018-07-02-10-17-27

รายงานผลการดำเนินการโครงการงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ....

รายงานผลการดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดที่จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรร ประจำปี พ.ศ....Read More
เมื่อ: Monday 02 July, 2018 โดย: Super User
2139

อท0017.3/ว2139...

อท0017.3/ว2139 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย)...Read More
เมื่อ: Monday 02 July, 2018 โดย: Super User
2138

อท0017.3/ว2138...

อท0017.3/ว2138 เรื่อง...Read More
เมื่อ: Monday 02 July, 2018 โดย: Super User
2135

อท0017.2/ว2135 แนวทางการปฏิบัติกรณีย้ายจุดบริการอินเทอร์เน็ตฯ...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีย้ายจุดบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi)...Read More
เมื่อ: Monday 02 July, 2018 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01857857
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2180
2011
2180
1837756
58367
82220
1857857

IP 54.224.216.155
Server Time: 2018-07-22 23:35

สำหรับเจ้าหน้าที่