นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

290764-1

กฟผ. มอบของใช้สำหรับ รพ.อ่างทอง และ...

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และสำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง รับมอบน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอลล์...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
280764-1

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ "อ่างทองอู่ข้าว...

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบข้าวสารให้ทุกอำเภอเพื่อส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ตามโครงการ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
270764-3

จังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ส.ส.ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
270764-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะ ร่วมรับบริจาคสิ่งของฯ จากผู้มีจิตศรัทธาฯ ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 27 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
270764-1

โครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี...

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้าน โครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 27 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
260764-1

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาโควิด-19...

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2564  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 27 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
220764-1

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
200764-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจตรวจสภาพแวดล้อมในช่วงเวลากลางคืน ของ...

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.10 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจติดตามความพร้อมในการตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาฯ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
200764-1

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจความคืบหน้า...

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ตรวจความคืบหน้า การปรับปรุงภูมิทัศน์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
190764-3

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 20 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

2021-07-23-09-18-10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
ktb64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง (กรมส่งเสริมการเกษตร...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 20 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 06 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 05 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 05 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
3725

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและล่วงล...

หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว ลงวันที่ กรกฎาคม 2564 (แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว ลงวันที่ กรกฎาคม 2564 (แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจ / อำเภอ / อบจ. /...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 05 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
02072564

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 28 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

xdr-2564af

เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ...

เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Read More
เมื่อ: วันพุธ 30 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
xaf-2564

เรื่อง...

สามารถดาว์นโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 14 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
xdr-2564c

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumipol World Soil Day...

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumipol World Soil Day...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 07 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 24 พฤษภาคม, 2564 โดย: Super User
xaa-2564r

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพุธ 05 พฤษภาคม, 2564 โดย: Super User
xa-1564

การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ....

การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 เมษายน, 2564 โดย: Super User
xrr-1145b

การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 09 เมษายน, 2564 โดย: Super User
a12

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก...

  คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 1. เอกสารที่ต้องส่งจังหวัด 2....Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 เมษายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 07 เมษายน, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

07324124
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
4784
14422
59503
7218551
262380
248990
7324124

IP 3.235.120.150
Server Time: 2021-07-30 11:55

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.