นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

160361-2

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"...

         วันที่ 16 มีนาคม 2561เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
160361-1

โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ

         วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 4 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก โดยมีนายรัฐฐะ ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
150361-2

งานแถลงข่าวการจัดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี...

         วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการแถลงข่าวงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
150361-1

การประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง...

         วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความผาสุขของประชาชน ณ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
080361-2

จังหวัดจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย...

         วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดอ่างทอง ผ่านหลักสูตรมาตรฐาน ประจำปี 2561ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
080361-1

จังหวัดเปิดโครงการค่ายศาสนธรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด...

         วันที่ 8 มีนาคม 2561เวลา 9.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายศาสนธรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง ซึ่ง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
070361-3

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากจน...

         วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.45 - 18.00 น. นายวึร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอป่าโมก ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากจน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
070361-1

จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล...

         วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
060361

จังหวัดอ่างทองจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ...

          วันที่ 6มีนาคม 2561เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
050361

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้...

         วันที่ 5มีนาคม 2561 เวลา 13.00น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้  คือ คุณยายสุข  ดีบุกคำ อายุ 94 ปี และคุณยายสืบ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 05 มีนาคม, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

120361

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมให้กำลังใจเด็ก...

         วันที่ 12มีนาคม 2561 นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจเด็ก ๆ ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบขนมแก่เด็ก ๆ ในอุปการะ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
090361

แม่บ้านมหาดไทยเข้าเยี่ยมบ้านผู้ได้รับทุนพระราชทาน...

         วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายสุริยะ  พรมเงิน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
070361-2

เหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ...

         วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะ ได้ลงพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
020361-2

นายกเหล่ากาชาดออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ในเขต...

         วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.15น. นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 05 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
260261-4

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ...

         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิจ  เพ็ชรคง  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง  ร่วมโครงการ "ติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอ่างทอง" ณ ตำบลอ่างแก้ว ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 05 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
260261-1

นายกเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีมซ่อมสร้างบ้านพักอาศัย...

         วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น. นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีมซ่อมสร้างบ้านพักอาศัย ของคุณยายสุข  ดีบุกคำ อายุ 94ปี และ คุณยายสืบ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 05 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
260261-5

งาน “สดุดีวีรชนคนแสวงหา” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561...

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประกวดธิดาวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2561งาน “สดุดีวีรชนคนแสวงหา” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22- 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  อำเภอแสวงหา...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
160261-7

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่สำนักทะเบียน...

              วันที่ 14 กุมพันธ์ 2561 นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่สำนักทะเบียน ณ วัดขุนอินทประมูล เนื่องในวันแห่งความรัก Happy Valentine's...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
130261-2

ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด...

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. พันเอกศุภณัฐ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการ ติดตาม และจับกุมบุคคลที่ถูกดำเนินคดีและกระทำผิดเงื่อนไขการฟื้นฟู...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
110161-1

โครงการกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้...

               วันที่ 10 มกราคม 2561 นายนิจ เพ็ชรคง แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ในนามตัวแทนคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลผู้ยากไร้จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ยากไร้...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

286

ประชาสัมพันธ์สำนักงานงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล...

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
0017-1-586-20-2561

ที่ อท 0017.1/ว 586 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
81

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ Fan Page Facebook...

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรมของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media หรือ Digital Marketing...Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
060261-1

เชิญชมมวยไทย

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย เชิญชวนเข้าชมมวยไทยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
2561

จังหวัดอ่างทอง ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี...

จังหวัดอ่างทอง ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี...Read More
เมื่อ: วันอาทิตย์ 04 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
2018-02-02-02-57-48

ของเชิญร่วมกิจกรรม...

       จังหวัดอ่างทองร่วมกับเอนกฟาร์มนกกระทา จัดมหกรรม ปอกไข่นกกระทาช่วยกาชาด ซึ่งจัดขึ้นที่งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น....Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

0821

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 821 ลงวันที่ 13 มีนาคม...

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2561 ลงวันที่ 30...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
0004

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 4 ลงวันที่ 12 มีนาคม...

เรื่อง องค์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระหว่างประเทศ (Global Infrastructure, Development and International Finance Agency หรือ GIDIFA) แอบอ้างใช้ชื่อสหประชาชาติดำเนินงานในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
2563264

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มีนาคม...

    จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 09 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
23652312

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ...

     จัหงวัดอ่างทอง  กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม  2561 เวลา 07.30 น. ณ. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 09 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
6543214545

ขอเชิญบำเพ็นกุลศลผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโล ประจำปี พ.ศ....

   จังหวัดอ่างทอง  ของเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด และผู้มมีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญกุศลผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
654321

ขอเชิญบำเพ็นกุลศลผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโล ประจำปี พ.ศ....

   จังหวัดอ่างทอง  ของเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด และผู้มมีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญกุศลผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
452124

การจัดทำหนังสือราชการ

     จังหวัดอ่างทอง ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำชับเจ้าหน้าทีึ่ในสังกัดทุกระดับให้ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำหนังสือราชการ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
26530

การจัดทำหนังสือราชการ

     จังหวัดอ่างทอง ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำชับเจ้าหน้าทีึ่ในสังกัดทุกระดับให้ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำหนังสือราชการ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 มีนาคม, 2561 โดย: Super User
662

อท0017.2/ว662...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: วันพุธ 28 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
1315146

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

    จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ)ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ. บริเวณลานด้านหน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01526644
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
267
1411
267
1512844
32872
55988
1526644

IP 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-18 03:19

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.