ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

230860-2

การประชุมคณะทำงานติดตามข้อมูลข่าวสารภายใน...

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร...Read More
เมื่อ: วันพุธ 23 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
230860-1

การจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่...

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทองศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 23 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
220860-3

การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2562 – 2565 และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...

     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2562 – 2565 และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 22 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
220860-2

การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2560...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2560 รอบที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 22 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
220860-1

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 22 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
180860-2

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์...

    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดวงษ์ภาสนาราม ต.ราชสถิต อ.ไชโย จ.อ่างทอง  โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
180860-1

การฝึกอบรมซ้อมแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาล...

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.20 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมชมการสาธิตการจำลองสถานการณ์ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายคนไข้ จากเหตุสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลอ่างทอง ณ โรงพยาบาลอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
170860-3

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อชี้แจงงบประมาณและการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
170860-2

การประชุมเตรียมงานรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจะเสด็จไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
170860-1

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.50 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้  ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนางสาวมาลี...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

230860-3

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การซ่อมบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย...

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การซ่อมบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ณ แขวงทางหลวงอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 23 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
170860-4

ข้าราชการระดับสูงจากสถาบันพัฒนาการการบริหาร...

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสถาบันพัฒนาการการบริหาร จากประเทศศรีลังกาเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
160860-7

การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโล่และรางวัล...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโล่และรางวัล ณ ห้องประชุมจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1...Read More
เมื่อ: วันพุธ 16 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
100860-2

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการไตรมาสสุดท้าย...

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนประธาน ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2560 ครั้งที่ 5  /2560 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
080860-2

การประชุมเตรียมจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560...

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม ป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  การประชุมดังกล่าว...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 08 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
140760-2

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิต  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
110760-5

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดน้ำอาบ ตำบลบางพลับ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
060760-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
270660-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี...

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอ่างทอง  ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 28 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
230660-3

การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่...

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

4062

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์...

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
280660-1

ประชาสัมพันธ์เอกสาร...

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตัว นางสาวธันยพร สงวนสุข ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ มาปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐...Read More
เมื่อ: วันพุธ 28 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
12-06

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4...

     ผู้ที่มีความประสงค์แสดงความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และนำแบบฯ เขียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) หรือ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
183

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอเปอเรเตอร์ของ กกต....

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเช่าบริการโครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก สายด่วนเลือกตั้ง 1171 โดยเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลตอบข้อซักถามผ่านระบบโอเปอเรเตอร์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 03 พฤษภาคม, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

57827

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน สิงหาคม...

 จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2560 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั่น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 22 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
5645121

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน สิงหาคม...

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ โรงพยาบาลอ่างทอง (ห้องรัตนศิริวิไล ชั้น 7)...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 22 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
3018

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์...

จังหวัดอ่างทองขอเรียนเชิญร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ อุโบสถ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
165461

ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ...

     ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนวัดนางในธัมมิการรา ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560    ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
52382

ขอเชิญประชุมเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรากิติยาภา...

    จังหวัดอ่างทอง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานหรือมอบหมายผู้แทนที่สามารถตัดสนใจได้ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรากิติยาภา เข้าประชุมในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 09 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
2833

อท0017.3/ว2833 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12 สิงหาคม...

จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 08 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
5461621

ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน...

     จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ(พลอาสาสมัคร)...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 04 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
154120

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภานในหน่วยงานใหม่...

    จังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 04 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01075189
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2449
1344
7533
1051681
50934
71941
1075189

IP 54.145.95.149
Server Time: 2017-08-23 20:53

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.