นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร 
นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

09122562-6

การเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)...

     วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดอ่างทอง ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
09122562-5

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน...

     วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 : The 5th MIS for...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
09122562-4

การประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง...

     วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางจัก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
09122562-3

โครงการปรับปรุงพัฒนาคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

     วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการปรับปรุงพัฒนาคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
09122562-2

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
09122562-1

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
06122562-3

พิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพลงไทยลูกทุ่ง...

     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพลงไทยลูกทุ่ง และของดีตำบลสีบัวทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 06 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
06122562-2

การประชุมของจังหวัดอ่างทองผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confercnce System)...

     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมของจังหวัดอ่างทองผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confercnce System) เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 06 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
06122562-1

โครงการ"ผู้ว่า...ชวนปั่น" ครั้งที่...

     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำทีมปั่นจักรยานในโครงการ"ผู้ว่า...ชวนปั่น" ครั้งที่ 51 เริ่มปั่นจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 06 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
03122562-3

ประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฉบับทบทวน พ.ศ....

     วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2565...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

27112562-1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
1567love

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 12 พฤศจิกายน, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
08112562-5

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

"หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 08 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
08112562-3

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ....

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
08112562-2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

หลักสูตร "การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
08112562-1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

หลักสูตร "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างของเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 07 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 07 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

12705

เหรียญ "พระพุทธโสธร" หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้า"...

ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเหรียญ “พระพุทธโสธร” หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 09 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
2564

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้     Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 02 ธันวาคม, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
12703

เอกสารประกอบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน...

เอกสารประกอบวาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 26 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
25112562-2

โครงการสัมมนาทางวิชาการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง "เตรียมพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ...

โครงการสัมมนาทางวิชาการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง "เตรียมพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03530441
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
766
3332
19171
3479919
50522
94670
3530441

IP 3.226.243.226
Server Time: 2019-12-12 08:41

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.