นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

170961-3

จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่...

     วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 8/2561  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 กันยายน, 2561 โดย: Super User
170961-2

จังหวัดอ่างทองร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ภายใต้แนวคิด ภูมิธรรมภูมิไทย...

     วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.40 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ภายใต้แนวคิด ภูมิธรรมภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด  ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 กันยายน, 2561 โดย: Super User
170961-1

จังหวัดอ่างทองประชุมผู้บริหารฝ่ายปกครอง...

     วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 5/2561  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 กันยายน, 2561 โดย: Super User
150961-1

การแข่งขันเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง...

     วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “งานแข่งขันเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง”  ณ สนามแข่งขันอุทยานสวรรค์...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-3

จังหวัดอ่างทองเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชโย อำเภอไชโย ...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชโย หมู่​ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีว่าที่ร้อยโท อรรถชล ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-2

จังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.30 นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน  ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
130961-3

จังหวัดอ่างทองประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2565)...

        วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
130961-2

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรม...

     วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ   สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแผนใหม่  “เด็กหัวใสไม่พึ่งยา”  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมซีแอล อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
130961-1

จังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะทำงานโครงการ Go Green Plus จับมือกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย...

     วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 07:30 น. ที่ตลาดสดเทศบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร พร้อมด้วย นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
120961-2

จังหวัดอ่างทองแถลงข่าวการจัดงานเสน่ห์ความเป็นไทยในท้องถิ่นท่องเที่ยวเมืองรอง ...

               วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.   นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับ นาย อรรถพล  วรรณกิจ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
26

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26...

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย."   วันที่ 25 มิถุนายน 2561..คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-07-42-59

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ...

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-02-27-40

สสค.อ่างทอง...

สสค.อ่างทอง ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ น.ส.อรอุมา กุณฑโชติ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ พร้อมด้วย น.ส.นุชนาถ ชูเชิด...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-21-07-39-11

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง...

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง       วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-21-07-14-28

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม...

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม ศปก.รส.ภาคกลาง... วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-2273-9-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2273 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 11 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
108

การเสนอชื่อและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี...

       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 06 กรกฎาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-2215-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2215 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2202-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2202 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2047-22-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2047 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 22 มิถุนายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2018-06-21-09-14-07

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์...

กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
gsb

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept GSB WOW!!! ทำได้เลย...

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept GSB WOW!!! ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง โดยเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจ SMEs และ Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริงแล้วไม่เกิน 3 ปี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
427

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
250561

ขอเชิญเที่ยวงาน กินขนม...

          จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงาน กินขนม ชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

65432163

ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี...

จังหวัดอ่างทอง โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดลเือกพ่อตัวอย่าง ปี 2561 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 12 กันยายน, 2561 โดย: Super User
154502

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน ...

     จังหวัดอ่างทอง จัดใสห้มีกิจกรรมการสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP) ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 10 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 07 กันยายน, 2561 โดย: Super User
021

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 1. สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 2....Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 07 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กันยายน, 2561 โดย: Super User
0017-1-2966-5-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2966 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 05 กันยายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2965-5-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2965 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 05 กันยายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2949

ขอเชิญประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2564) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)...

    สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ที่ อท 0017.2/ว 2949 ลงวันที่ 3 กันยายน ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 03 กันยายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

02006817
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2804
3105
9213
1981680
40680
84735
2006817

IP 54.225.59.14
Server Time: 2018-09-19 18:30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.