นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

200661-1

จังหวัดอ่างทองประชุมคณะกรรมการจัดงาน เดิน-ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ...

     วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันประชุมเตรียมจัดงาน “เดิน-ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
190661-2

ผู้ตรวจราชการเขต 2 ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าประชุมติดตามโครงการประชารัฐ สวัสดิการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
190661-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี...

     วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ที่ห้องประชุม 111 ปี...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
180661-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย...

     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมี ดร.ศริชัย...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
160661-1

จังหวัดอ่างทองเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมตลาดสด...

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมตลาดสด...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
150661-1

จังหวัดอ่างทองออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...

          วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
130661-2

จังหวัดอ่างทองประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...

     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561  ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
130661-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนพบมีการจัดอาหารอย่างดี...

     วันที่ 13 มิถุนายน 2561  เวลา 11.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  จากการได้ตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
120661-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการ เดินรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561...

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดโครงการเดินรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ กระตุ้น สร้างจิตสำนึก...Read More
เมื่อ: วันพุธ 13 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
110661-2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติมอบใบประกาศนักวิจัยและบัตรนักวิจัย...

      วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยา จากภาควิชาธรณีวิทยา...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 12 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

2018-06-21-07-39-11

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง...

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง       วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-21-07-14-28

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม...

สสค.อ่างทอง..ร่วมประชุม ศปก.รส.ภาคกลาง... วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-20-03-22-29

สสค.อ่างทองส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย...

สสค.อ่างทองส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย  วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงภารกิจ สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎคุ้มครองแรงงาน...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-19-09-37-30

สสค.อ่างทอง..ตรวจคุ้มครองแรงงาน..ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...

สสค.อ่างทอง..ตรวจคุ้มครองแรงงาน..ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-19-09-33-22

สสค.อ่างทองรุกให้ความรู้ผู้มีรายได้น้อย...

สสค.อ่างทองรุกให้ความรู้ผู้มีรายได้น้อย   วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส,นางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
safety-thaila-nd

สสค.อ่างทองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อน Safety...

สสค.อ่างทองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อน Safety Thaila่nd   วันที่ 19 มิถุนายน 2661 เวลา 09.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-19-03-35-26

สสค.อ่างทอง...

สสค.อ่างทอง ร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-19-03-26-20

สสค.อ่างทอง ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

สสค.อ่างทอง ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ และ นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-19-03-15-50

สสค.อ่างทอง..เร่งสร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง...

สสค.อ่างทอง..เร่งสร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง       วันที่ 18 มิถุนายน 2561 oายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสุปราณี...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 2...

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 2 ตรวจเยี่ยมราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายมีโชค นัฏสถาพร โยธาธิการและเมืองจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันเสาร์ 16 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

2018-06-21-09-14-07

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์...

กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
gsb

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept GSB WOW!!! ทำได้เลย...

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept GSB WOW!!! ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง โดยเฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจ SMEs และ Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริงแล้วไม่เกิน 3 ปี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
427

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
250561

ขอเชิญเที่ยวงาน กินขนม...

          จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญเที่ยวงาน กินขนม ชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
pea

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้บริการลูกค้าผ่านโมบายส่วนตัว...

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำ Application PEA Smart Plus เปิดให้บริการลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านโมบายส่วนตัว โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการให้บริการด้านอื่นที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งานหลาย...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
0201-2-2209-26-2561

ที่ มท 0201.2/ว 2209 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 09 พฤษภาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1440

ขอเชิญร่วมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561...

            ขอเชิญร่วมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ      ด้วยจังหวัดอ่างทอง ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 07 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
110461

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ประจำปี...

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและภริยา และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 10 เมษายน, 2561 โดย: Super User
141

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสรรหากรรมการการเลือกตั้ง...

           คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 เมษายน, 2561 โดย: Super User
139

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...

         คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 เมษายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

232132014

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มิถุนายน...

     จัหงวัดอ่างทอง  ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คร้้งที่ 6-2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
2115655

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน...

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดการสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) ในวันที่ 22 มิถุนายน  2561 เวลา 07.30 น. ณ โครงการชลประทานอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 11 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User
4-2561

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/2561...

  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/2561  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  2561 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 31 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
6-2561

เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่...

  เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 31 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 30 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
12584

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการฯ...

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการฯ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 25 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 23 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User
65431

การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม...

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดการประชุมคณะกรมการจัุงหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 พฤษภาคม, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01776177
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
432
3002
14211
1742067
58907
83838
1776177

IP 54.81.158.195
Server Time: 2018-06-22 02:25

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.