นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

170263-1

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
080263-2

จังหวัดอ่างทองกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา...

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยมี นางวชิราภรณ์  เพชรล้อม...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
080263-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช...

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
070263-1

จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ...

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 368 ตอนเลี่ยงเมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
060263-2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2563...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) โดยมีนางวชิราภรณ์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
060263-1

โรงพยาบาลอ่างทอง จัดโครงการ จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา...

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายแพทย์ประภาส ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
050263-2

ผู้ว่าราชการจังหวัด...

          วันที่​ ๕ ​กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๓ เวลา​ ๑๕.๓๐​ น. นาย​เรวัต ​ประสงค์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อ่างทอง​พร้อมด้วย นายวีระชัย  นาคมาศ ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
050263-1

พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่...

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น . นายพงษ์พันธุ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 2/2563ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
040263-2

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า...

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชโย...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
040263-1

การประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดอ่างทอง (Morning Brief) ครั้งที่ 4/2563...

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดอ่างทอง (Morning Brief) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายพงษ์พันธ์...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันอังคาร 28 มกราคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 28 มกราคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 24 มกราคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 มกราคม, 2563 โดย: Super User
opdc

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่...

        สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2563 รายละเอียด www.opdc.go.th , www.igpthai.org โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8928 8819 8842 , 0 2141...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มกราคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 09 มกราคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
15102019juthamard

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 06 มกราคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
27112562-1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 พฤศจิกายน, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันอังคาร 18 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
v616

การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100...

การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 1. หนังสือจังหวัดอ่างทอง 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย 3....Read More
เมื่อ: วันพุธ 12 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
xdr

ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงาน/โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก...

สามารถดาว์นโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้     Read More
เมื่อ: วันพุธ 05 กุมภาพันธ์, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 27 มกราคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 มกราคม, 2563 โดย: Super User
12726

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี...

หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 (สถาบันการศึกษา) Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 มกราคม, 2563 โดย: Super User
12724

ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี...

ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 มกราคม, 2563 โดย: Super User
12723

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมกราคม...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมกราคม 2563 Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 มกราคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 22 มกราคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 22 มกราคม, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03751815
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2300
5158
14586
3714758
61344
103984
3751815

IP 35.170.75.58
Server Time: 2020-02-19 09:27

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.