นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

010364-1

เกษตรอ่างทอง...

          วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับแปลงใหญ่  ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 02 มีนาคม, 2564 โดย: Super User
260264-3

จังหวัดอ่างทองจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 จังหวัดอ่างทอง  ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 02 มีนาคม, 2564 โดย: Super User
260264-2

พิธีรับการถวายโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์...

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:00 น. นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีรับการถวายโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 02 มีนาคม, 2564 โดย: Super User
260264-1

พิธีรับการถวายโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์...

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีรับการถวายโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 01 มีนาคม, 2564 โดย: Super User
250264-1

จังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น.  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานงาน "ทำบุญเมืองอ่างทอง" เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษผู้กล้า...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
240264-1

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โดมเอนกประสงค์ วัดช้าง หมู่ที่ 1...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
230264-3

พิธีเปิดโครงการเสริมพลังสตรีและภาคีเครือข่าย ร่วมตัดสินใจ...

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมพลังสตรีและภาคีเครือข่าย ร่วมตัดสินใจ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
230264-2

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน...

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จังหวัดอ่างทอง ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
230264-1

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ฟาร์มเกษตรสุขทวี ม.4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
220264-1

จังหวัดออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการเราชนะ...

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทย...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันอังคาร 02 มีนาคม, 2564 โดย: Super User
1084

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน...

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
1245

ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ป้องกันโรค COVID -...

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่นี่...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
covid19-559

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID -...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 10 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 05 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
499-500

พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 02 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มกราคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 27 มกราคม, 2564 โดย: Super User
22012564

การจัดสัมมนา...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 22 มกราคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

xdr-2564rr

การตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ...

สามารถดาว์นโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 24 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 24 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
12797

เอกสารวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์...

เอกสารวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 Read More
เมื่อ: วันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
950

ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
12793

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 Read More
เมื่อ: วันอังคาร 16 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
676

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง...

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 30...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 15 กุมภาพันธ์, 2564 โดย: Super User
xdy-2564-21

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหย...

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 มกราคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

06164091
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3612
10329
34754
6064858
13941
236673
6164091

IP 34.237.124.210
Server Time: 2021-03-02 15:17

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.