นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

230261-3

พิธีเปิดงาน "สดุดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 12 ประจำปี...

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สดุดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
230261-2

พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าโมก พระอารามหลวง...

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดเชิงหวาย...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
230261-1

พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน "สดุดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 12 ประจำปี...

            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน "สดุดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561ณ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
220261-3

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุฃ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"...

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุฃ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
220261-2

ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Kick off) ...

                 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตำบลไผ่ดำพัฒนา...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
220261-1

ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (Kick off)...

             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (Kick off) ณ ศาลากลางบ้าน หมู่1...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
200261-2

พิธีเปิดป้ายและมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน...

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดป้ายและมอบบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
200261-1

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน แก่ทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ในพื้นที่...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
190261-2

พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ณ...

            วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ณ วัดท่าอิฐ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง โดยมีนายอำเภอโพธิ์ทอง ส่วนราชการ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
190261-1

ผู้ว่าราชการจังหวัด...

              วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

160261-7

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่สำนักทะเบียน...

              วันที่ 14 กุมพันธ์ 2561 นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่สำนักทะเบียน ณ วัดขุนอินทประมูล เนื่องในวันแห่งความรัก Happy Valentine's...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
130261-2

ติดตามจับกุมผู้กระทำผิดเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด...

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. พันเอกศุภณัฐ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการ ติดตาม และจับกุมบุคคลที่ถูกดำเนินคดีและกระทำผิดเงื่อนไขการฟื้นฟู...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
110161-1

โครงการกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้...

               วันที่ 10 มกราคม 2561 นายนิจ เพ็ชรคง แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ในนามตัวแทนคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลผู้ยากไร้จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ยากไร้...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 11 มกราคม, 2561 โดย: Super User
271160-2

กาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง...

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 28 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
231160-1

การรับบริจาคโลหิต

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. อำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลอ่างทอง รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
171160-1

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเเละมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาเเดง ย่านซื่อ จำนวน 5 ราย...

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
081160-2

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ...

                วันที่ 5  พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
290960-9

การออกตรวจร้านค้า...

          วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อม นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 29 กันยายน, 2560 โดย: Super User
290960-8

การประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน...

            วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 29 กันยายน, 2560 โดย: Super User
200960-1

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา...

           วันที่ 19กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็น ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสางานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 กันยายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

81

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ Fan Page Facebook...

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรมของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media หรือ Digital Marketing...Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
060261-1

เชิญชมมวยไทย

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย เชิญชวนเข้าชมมวยไทยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
2561

จังหวัดอ่างทอง ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี...

จังหวัดอ่างทอง ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี...Read More
เมื่อ: วันอาทิตย์ 04 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
2018-02-02-02-57-48

ของเชิญร่วมกิจกรรม...

       จังหวัดอ่างทองร่วมกับเอนกฟาร์มนกกระทา จัดมหกรรม ปอกไข่นกกระทาช่วยกาชาด ซึ่งจัดขึ้นที่งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น....Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
2533

ขอเชิญบูชาวัตถุมงคลรุ่นสร้างศาลหลักเมือง...

            จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญบูชาวัตถุมงคลรุ่นสร้างศาลหลักเมือง 2533  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร....Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 01 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
37

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง...

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 23 มกราคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 15 มกราคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 12 มกราคม, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

1315146

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

    จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ)ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ. บริเวณลานด้านหน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
607

ที่ อท 0017.3/ว 607 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
5922561

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 592 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์...

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
754

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 574 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์...

เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
10210

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์...

     จังหวักอ่างทองได้กำหนดการประชุมคณะฏรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
12505

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
12565

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 กุมภาพันธ์, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 30 มกราคม, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01485125
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
494
1816
13212
1458595
47341
66068
1485125

IP 54.90.119.59
Server Time: 2018-02-24 06:39

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.