นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

 

more...

 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

151061-1

การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอุปถัมป์และเยาวชน รุ่นที่ 34 ...

        วันที่ 15ตุลาคม 2561เวลา 14.00 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอุปถัมป์และเยาวชน รุ่นที่ 34 ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 17 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
131061-1

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...

          วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...Read More
เมื่อ: วันพุธ 17 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
061061-1

พิธีเปิดการแสดงและจำหน่ายสินค้า การเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถิ่นฐานบ้านตะพุ่น...

          วันที่ 6 ตุลาคม 2561  เวลา 19.30 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงและจำหน่ายสินค้า การเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถิ่นฐานบ้านตะพุ่น...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 08 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
011061-1

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

           วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...Read More
เมื่อ: วันพุธ 03 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
270961-1

จังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ควบคุมและอำนวยความปลอดภัยการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน...

          วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและอำนวยความปลอดภัยการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 กันยายน, 2561 โดย: Super User
260961-2

จังหวัดอ่างทอง...

         วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 กันยายน, 2561 โดย: Super User
260961-1

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

               วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2561 ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 กันยายน, 2561 โดย: Super User
240961-2

จังหวัดอ่างทอง เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์และอนุรักษ์...

           วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์และอนุรักษ์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กันยายน, 2561 โดย: Super User
240961-1

โครงการรณรงค์...

               วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทานบนฐานความร่วมมือ”...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กันยายน, 2561 โดย: Super User
200961-2

จังหวัดอ่างทองร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางไปมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
26

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26...

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย."   วันที่ 25 มิถุนายน 2561..คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-07-42-59

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ...

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-02-27-40

สสค.อ่างทอง...

สสค.อ่างทอง ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ น.ส.อรอุมา กุณฑโชติ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ พร้อมด้วย น.ส.นุชนาถ ชูเชิด...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-21-07-39-11

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง...

สสค.อ่างทองร่วมฝึกเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง       วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

0017-1-3260-5-2561

ที่ อท 0017.1/ว 3260 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 05 ตุลาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1513

การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา...

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 24 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-2273-9-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2273 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 11 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
108

การเสนอชื่อและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี...

       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 06 กรกฎาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-2215-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2215 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2202-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2202 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
0017-1-2047-22-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2047 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 22 มิถุนายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2018-06-21-09-14-07

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์...

กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันพุธ 17 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
463216

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม...

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดการสนทนายามเช้า(สภากาแฟ)  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 12 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
3332

เชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ...

        สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
15431

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ...

 จังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  ดอกแก้วกัลยา...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 09 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
3246

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ในการดำเนินคดี...

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 3246 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 02 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
3185

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติฯ

ที่ อท 0017.3/ว 3185 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 กันยายน, 2561 โดย: Super User
51516

การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน...

  จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

02112895
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2209
4399
15070
2065678
68765
77993
2112895

IP 54.224.118.247
Server Time: 2018-10-17 12:53

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.