นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายรณชัย  จิตรวิเศษ     นายประมวล  มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

290360-2

จังหวัดอ่างทองร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า 609...

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 609 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนยซ์  ร่วมกับ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
290360-1

งานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง...

 วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง โดยมี...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
280360-2

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำปี...

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ประจำปี 2560 โดยมีนางจุรีพร ขันตี...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
270360-2

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน...

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ควบคุมและจัดระเบียบขอทาน โดยมีนางอรัญญา  สีหมอก...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
240360

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา...

     วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุดใจ  มอญรัต...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
230360

การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...

     วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
220360-2

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้...

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวชไมพร  อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
220360-1

งานสตรีอ่างทอง สนองปณิธานของพ่อ มุ่งสานต่อ...

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน "สตรีอ่างทอง สนองปณิธานของพ่อ มุ่งสานต่อ ทำความดีถวายในหลวง" โดยมีนางทักษณิภร  ปุตระเศรณี...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
210360-2

ผู้ว่าฯอ่างทองพร้อมคณะลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนให้คำปรึกษาและแนะนำหลังราคาปลาตกต่ำ...

     วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายปริญญา  เขมะชิต  นายอำเภอวิเศษชัยชาญ  พ.ต.อ.อภิชาติ  โกมุทติกานนท์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
210360-1

โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิดในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ...

     วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิด โดยมีนายสมพงศ์  แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

280360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา และ...

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
270360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ...

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
140360

สำนักงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ...

     วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กระจายงานหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับการประเมินในระดับประเทศ โดยมีนางสาววีรวรรณ ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
060360-1

เทศบาลรำมะสักจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้สูงอายุ...

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ เชิดชูดอกลำดวน “สูงวัยหัวใจเดียวกัน” ที่ทางเทศบาลตำบลรำมะสักจัดขึ้น ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 07 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
270260-2

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปประเมิน อสม.หมู่ที่ 1...

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปที่ศาลาเอนกประสงค์พระตำหนักคำหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2560 โดย: Super User
230260-2

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU )...

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 40 หน่วยงาน...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2560 โดย: Super User
220260-1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560...

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2560 โดย: Super User
061259-1

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ...

         วันนี้ 6 ธันวาคม.2559  เวลา 9.00 น   นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอไชโยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
031259-1

อำเภอเมืองอ่างทอง...

          วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
231159-2

โครงการปันสุข คลายทุกข์...

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพายทอง ร่วมกับประธาน อสม.และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้พาผู้ป่วย ในโครงการปันสุข คลายทุกข์ ผู้ป่วย 274 ชีวิต ติดบ้านติดเตียง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
364

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 10...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
v1111

อบต.ทับผึ้ง...

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2559 โดย: Super User
21-10-59

ประกาศสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2559 โดย: Super User
15959

ขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า...

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ" ซึ่งจัดเป็นสินค้าอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9 /2527...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 07 ตุลาคม, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

1150

อท0017.5/ว1150...

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนเสนอชื่อพร้อมผลงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีพฤติกรรมที่สามารถนำมาแสดงให้เห็นว่า มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
1131

งานจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดอ่างทอง...

จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
0017-2-1122

อท0017.2/ว1122...

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการในการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาเสาไฟฟ้า จึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้อสั่งการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระเบียบได้ที่นี้...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
65611

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี...

     จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่องส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยขึ้น...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
6545

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ....

    จังหวัดอ่างทอง โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้แล้ว จึงแจ้งให้ข้าราชดังกล่าวและหน่วยงานทราบ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
25641

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน มีนาคม...

    จังหวัดอ่างทอง  กำหนดให้มีสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารเยี่ยมญาติ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
2644

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มีนาคม...

     จังหวัดอ่างทองกำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หนังสือเวียน หนังสือเวียน...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
v800

อท0017.3/ว800 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ...

     สมาคมลูกจ้างราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมเทพนคร...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 09 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
cctv2-60

อท0017.2/ว813 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ cctv ครั้งที่...

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 และแบบรายงานผลคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
03-2560

เชิญประชุม ก.บ.จ. จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2560...

     ตามที่จังหวัดอ่างทองได้แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) และปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันอังคาร 07 มีนาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

00752099
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3002
2225
13193
721500
58494
40705
752099

IP 54.197.104.221
Server Time: 2017-03-30 23:43

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-4912 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.