นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

240863-1

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ...

          วันที่ 24 สิงหาคม 2563นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
210863-1

จังหวัดอ่างทองจัดงานมหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี...

          วันที่​ 21 ​สิงหาคม​ 2563 ​เวลา​ 19.30 น.​ ​นายพงษ์​พันธ์​  วิเชียรสมุทร​  รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​อ่างทอง​ เป็นประธานในพิธี​เปิดงาน​มหกรรม​ลิเก​ และศิลปวัฒนธรรม​ ประจำปี​ 2563​ ณ​...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
190863-1

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล...

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
180863-1

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...

          วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
170863-2

มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

          วันที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น.  นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
170863-1

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 ...

          วันที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 10.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ตำบลบางเจ้าฉ่า...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
160863-1

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์...

          วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
120863-2

พิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11.30 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
120863-1

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

          วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ดังนี้      ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
280763-3

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันพุธ 09 กันยายน, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 สิงหาคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันศุกร์ 07 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 07 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
17-2563

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
expo2020

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo...

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
1488

วารสารแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ....

สามารถคลิ๊กดาวน์โหลดวารสารได้ที่ลิ้งค์นี้ http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-8.html Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 15 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันศุกร์ 11 กันยายน, 2563 โดย: Super User
xdr-2564r

การจัดทำรายละเอียด โครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 11 กันยายน, 2563 โดย: Super User
2565

โครงการสำหรับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
xdd-2564

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 17 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 07 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 07 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
xxdr-2564

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สามารถดาวน์โหลดสิงที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้   พระฉายาลักษณ์ http://www.gad.moi.go.th/cabnetpdf/qeen%2063/qeen%20new/queen.jpg   ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล   ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 03 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
thailand-digital-outlook

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 29 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

05008793
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1615
7619
25362
4950955
152574
237408
5008793

IP 3.237.200.21
Server Time: 2020-09-23 04:13

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.