นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

230964-6

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์...

          วันที่ ​23 กันยายน ​2564  เวลา​ 13.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564 ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
230964-5

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอ่างทอง...

          วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชน  ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2564...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
230964-4

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

          วันที่​ 23 กันยายน​ 2564  เวลา​10.00 น.  นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2564  ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
230964-3

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

          วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2564  ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
230964-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ...

          วันที่ ​23 ​กันยายน​2564  เวลา​ 09.00​-​10.30​ น.  นาย​วี​ระ​ศักดิ์​ วิจิต​ร์​แสง​ศรี​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อ่างทอง​ พร้อมด้วย นายไพบูลย์​ ศุภบุญ​  นายอ​ำ​เภอ​วิเศษชัย​ชาญ​...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
230964-1

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ “หมู่บ้านรักษาศีล...

          วันที่​ 23 กันยายน​ 2564  เวลา​ 08.30 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประจำหนกลาง เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 2 นิกาย เจ้าคณะอำเภอแสวงหา...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
220964-4

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากร รพ.อ่างทอง สำหรับปฏิบัติภารกิจสู้ภัย...

          วันที่​ 22​ กันยายน​ 2564  เวลา​ 17.00​ น.  นาย​วี​ระ​ศักดิ์ ​วิจิต​ร์​แสง​ศรี​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อ่างทอง​ โดยการประสานความอนุเคราะห์​จาก...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
220964-3

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่​ 22 ​กันยายน​ 2564  เวลา ​14.00​-​15.30 น.  นาย​วี​ระ​ศักดิ์​ วิจิต​ร์​แสง​ศรี​ ผู้​ว่าราชการ​อ่างทอง​ พร้อมด้วย นายศักดิ์​ดา​ บรรดา​ศักดิ์ ​รอง​ผู้​ว่าราชการ​อ่างทอง​ นายปริญญา ​เขมะชิต​...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กันยายน, 2564 โดย: Super User
220964-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่​ 22 ​กันยายน​2564  เวลา ​10.45 น. นาย​วี​ระ​ศักดิ์​ วิจิต​ร์​แสง​ศรี​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อ่างทอง​ พบปะพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากสื่อมวลชน​จังหวัดอ่างทอง​...Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 กันยายน, 2564 โดย: Super User
220964-1

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 กันยายน, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1633

รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ....

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 กันยายน, 2564 โดย: Super User
2021-09-16-02-13-55

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม...

สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ www.damrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 กันยายน, 2564 โดย: Super User
0109

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดอ่างทอง...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  คลิก Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 กันยายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 10 กันยายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 10 กันยายน, 2564 โดย: Super User
09092564

การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 09 กันยายน, 2564 โดย: Super User
092564

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 07 กันยายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 31 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User
260864

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 26 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 25 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

3938-9

แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 3938 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 (เรียน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 21 กันยายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 06 กันยายน, 2564 โดย: Super User
xdr-2564ra

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...Read More
เมื่อ: วันพุธ 01 กันยายน, 2564 โดย: Super User
3591-2

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 31 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User
plan64-120864

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User
12828

การนำชุดแบบอักษาพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษามาตรฐานราชการไทย แบบที่...

  การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุในชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่...Read More
เมื่อ: วันพุธ 11 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User
xdr-2564as

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี...

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 02 สิงหาคม, 2564 โดย: Super User
12827

เลื่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ เดือน...

เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนกรกฎาคม 2564 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 กรกฎาคม, 2564 โดย: Super User
xdr-2564af

เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ...

เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Read More
เมื่อ: วันพุธ 30 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
12825

เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันที่ 28 มิถุนายน...

เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 25 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

07884140
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
8135
8495
53711
7762588
216071
318300
7884140

IP 3.227.235.216
Server Time: 2021-09-25 19:54

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.