ขอเชิญร่วมชมมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่  22-24 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

27052562-2

กิจกรรรม เดิน วิ่ง"อ่างทอง มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่8...

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าคราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการกุศล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรรม เดิน วิ่ง"อ่างทอง มินิฮาล์ฟ มาราธอน...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
27052562-1

พิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
24052562-2

พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
24052562-1

พิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายรัฐฐะสิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 7/2562 ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี ปลัดจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
23052562-1

พิธีเปิดงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ...

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
22052562-2

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)...

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
21052562-3

งานวันวิสาขบูชา

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา ดังนี้ เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณหน้าพระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
21052562-2

ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานในพื้นที่ชมรม To Be Number One ตำบลจำปาหล่อ...

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอเมืองอ่างทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
21052562-1

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า หมู่ที่ 2 ตำบลตรีณรงค์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
17052562-1

พิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ...

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.55 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง ณ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

0017-1-1992-1993-14-2562

ที่ อท 0017.1/ว 1992-ว 1993 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2019-05-08-06-38-13

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ประชาสัมพันธ์  เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน" สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
0017-1-1882-1883-7-62

ที่ อท 0017.1/ว 1882-ว 1883 ลงวันที่ 7 พ.ค. 62

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 07 พฤษภาคม, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพุธ 27 มีนาคม, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 22 มีนาคม, 2562 โดย: Super User
v1180

เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ...

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 มีนาคม, 2562 โดย: Super User
kkb1-62

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค...

ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คคบ.1/62...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 15 มีนาคม, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

12669

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี...

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 27 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
2057

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ....

  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
12668

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
22052562-1

ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น...

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 22 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
12667

การลงนามถวายพระพรฯ

การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงฯ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
0017-1-2050-21-2562

ที่ อท 0017.1/ว 2050 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 21 พฤษภาคม, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
12666

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ...

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User
12665

การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม...

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

02786866
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2918
2759
5677
2763809
75415
86177
2786866

IP 3.208.22.127
Server Time: 2019-05-27 20:51

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.