นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

180664-3

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบ COVID-19...

          วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
180664-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบ COVID-19...

          วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
180664-1

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบ COVID-19...

          วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
170664-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก ปลัดอำเภอประจำ ต.สายทอง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก นายก อบต.สายทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
170664-1

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก...

          วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง ท้องถิ่นอำเภอเมืองอ่างทอง นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.โพสะ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
160664-1

ผู้ว่าฯ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบ...

          วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย ท้องถิ่นอำเภอไชโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ และคณะ ลงพื้นที่หมู่ที่ 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
150664-1

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเขตพื้นที่อำเภอป่าโมก...

          วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ต.โรงช้าง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
140664-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง...

          วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบ และเยี่ยมเยียน เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
140664-1

จังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องจากเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2564 ...

          วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 07.40 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
110664-1

จังหวัดและกาชาด ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ...

          วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

2564

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประเดือนมิถุุนายน 2564...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 16 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 15 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 08 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
080664

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 08 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 08 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
242

ประชาสัมพันธ์รถทะเบียนระงับ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 07 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 07 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 28 พฤษภาคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

xaf-2564

เรื่อง...

สามารถดาว์นโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 14 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
xdr-2564c

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumipol World Soil Day...

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumipol World Soil Day...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 07 มิถุนายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 24 พฤษภาคม, 2564 โดย: Super User
xaa-2564r

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพุธ 05 พฤษภาคม, 2564 โดย: Super User
xa-1564

การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ....

การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ....Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 เมษายน, 2564 โดย: Super User
xrr-1145b

การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 09 เมษายน, 2564 โดย: Super User
a12

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก...

  คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 1. เอกสารที่ต้องส่งจังหวัด 2....Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 เมษายน, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 07 เมษายน, 2564 โดย: Super User
060464

คำกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีในพิธี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 05 เมษายน, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

06982272
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
4348
9979
4348
6885903
169518
247617
6982272

IP 44.192.253.106
Server Time: 2021-06-20 11:27

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.