นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

141161-1

การประชุมคณะกรรมการกองทุนโรงไฟฟ้า

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนโรงไฟฟ้า บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยไอน้ำ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
121161-2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยม...

            วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา 16.30 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ออกตรวจเยี่ยม ชุมชนบ้านคลองน้ำเชียว หมู่ที่ 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
121161-1

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน...

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอ่างทอง”  ณ โรงเรียนวัดราชปักษี ต.โพสะ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
081161-1

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก....

            วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ก. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 13 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
071161-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดงาน "เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ ต.วังน้ำเย็น นวัตกรรมข้าว...

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน "เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ ต.วังน้ำเย็น นวัตกรรมข้าว ชาวนาอัจฉริยะ"  ณ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
061161-3

การประชุมหารือแนวทางการรวมศูนย์ข้อมูลการรับแจ้งเหตุฯ...

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรวมศูนย์ข้อมูลการรับแจ้งเหตุ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
061161-2

การประชุมหารือ/แสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวง...

        วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. แขวงทางหลวงอ่างทองได้จัดประชุมหารือ/แสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม. ๒๒ + ๙๕๐ - กม. ๒๔ + ๒๐๐ ระยะทาง ๑.๒๕ กม. งบประมาณ ๒๗.๘๙ ล้านบาท...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
061161-1

โครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี...

         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.  นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
011161-2

การประชุม...

            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ครั้งที่...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
011161-1

การให้โอวาทแก่ทหารก่อนออกเดินทางไปยังกองประจำการของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ผลัดที่ 2 ประจำปี...

            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับญาติฯ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 02 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
26

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26...

สสค.อ่างทอง..จัดบู๊ทแสดงนิทรรศการ.."วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย."   วันที่ 25 มิถุนายน 2561..คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-25-07-42-59

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ...

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

0017-1-3527-3528-29-2561

ที่ อท 0017.1/ว 3527-3528 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 29 ตุลาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 22 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-3260-5-2561

ที่ อท 0017.1/ว 3260 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 05 ตุลาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1513

การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา...

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 24 กันยายน, 2561 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-2273-9-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2273 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 11 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
108

การเสนอชื่อและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี...

       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 06 กรกฎาคม, 2561 โดย: Super User
0017-1-2215-3-2561

ที่ อท 0017.1/ว 2215 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 03 กรกฎาคม, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
xd2562

ส่งที่ส่งมาด้วย 1,2 ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 3804 ลงวันที่ 15 พ.ย. 61 และที่ อท 0017.2/ว...

ส่งที่ส่งมาด้วย 1,2 ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 3804 ลงวันที่ 15 พ.ย. 61 และที่ อท 0017.2/ว 3805 ลงวันที่ 15 พ.ย. 61 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
3744

การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ...

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 3744 และ 3745 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561   คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1996/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผนวก ค และ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
3664

การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทน...

ที่ อท 0017.3/ว 3720 และ 3721 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561   คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3664/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
13-13-11-2561

การประชุม กรอ.จ.อท. ครั้งที่ 1/2562 และ การประชุม กบจ.อท. ครั้งที่...

    สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่      หนังสือเชิญประชุมแยกเป็น   - ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง    -...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
0017-1-3671-3672-7-2561

ที่ อท 0017.1/ว 3671-3672 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 พฤศจิกายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1009

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1...

      บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด ได้รับคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ให้เป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
3635-3636

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน ...

      สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่นี่   1. ประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561                            ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 พฤศจิกายน, 2561 โดย: Super User
2018-11-01-09-44-14

การจัดทำสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

ที่ อท 0017.1/ว 3593 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 01 พฤศจิกายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
2018-11-01-09-44-10

การจัดทำสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

ที่ อท 0017.1/ว 3593 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 01 พฤศจิกายน, 2561 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

02253602
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2236
2627
2236
2230414
61845
147627
2253602

IP 54.221.9.6
Server Time: 2018-11-18 17:42

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.