นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร 
นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

21102562-8

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์...

     วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน และจิตอาสา...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-7

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน (วัดราชสกุณา)...

     วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-6

กิจกรรม "คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท...

     วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดกิจกรรม "คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-5

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน...

     วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. อ่างทองนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-4

เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36...

     วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36 เข้าศึกษาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-3

หารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

     วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพรพจน์ บัญฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-2

ต้อนรับคณะกรรมการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน ...

     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่ารการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน  ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลชะไว...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
21102562-1

สัมมนาชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1...

     วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 21 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
15102562-3

การแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดป่าโมกวรวิหาร...

     วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดป่าโมกวรวิหารและ 16.30 น.เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดป่าโมกวรวิหารณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

kfc1234

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3689

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ....

กดดาวน์โหลดลิ้งค์เอกสารได้ที่นี่ http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-8.html Read More
เมื่อ: วันพุธ 18 กันยายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 12 กันยายน, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 12 กันยายน, 2562 โดย: Super User
0017-1-3665-3666-12-2562

ที่ อท 0017.1/ว 3665-ว 3666 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 12 กันยายน, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันศุกร์ 06 กันยายน, 2562 โดย: Super User
22082562-2

การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 สิงหาคม, 2562 โดย: Super User
402

การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนู...

คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ขอบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 สิงหาคม, 2562 โดย: Super User
0017-1-2989-2990-31-2562

ที่ อท 0017.1/ว 2989-ว 2990 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดส่งที่ส่งมาด้วยได้ ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 01 สิงหาคม, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันพุธ 16 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 15 ตุลาคม, 2562 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
564616

ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม ...

  จังหวัดอ่างทอง  กำหนดจัดการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 09 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
131062

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คำแนะนำการปฏิบัติฯ (13 ตุลาคม 2562) คำแนะนำการปฏิบัติฯ (23 ตุลาคม 2562) คลิป VDO...Read More
เมื่อ: วันพุธ 09 ตุลาคม, 2562 โดย: Super User
xd-2563

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 30 กันยายน, 2562 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

03363162
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
731
3321
11648
3327501
81093
97533
3363162

IP 3.85.214.0
Server Time: 2019-10-24 07:04

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.