นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

221063-2

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...

          วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวตะพาน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
221063-1

จังหวัดอ่างทองร่วมรับฟังการประชุม VCS...

         วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชน  ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
211063-3

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ไผ่ดำพัฒนา...

          วันที่ 21ตุลาคม 2563  เวลา 16.00น.  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
211063-2

จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

          วันที่ 21 ตุลาคม 2563  14.30 น.  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
201063-1

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...

          วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  ณ หอประชุม...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 20 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
191063-1

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...

          วันที่ 19 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น.  นายสุชน  ภัยธิราช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ทต.ไผ่ดำพัฒนา) ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 20 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
131063-1

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

          วันที่ 13 ตุลาคม 2563  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 15 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
250963-1

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา...

          วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธุ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 30 กันยายน, 2563 โดย: Super User
220963-1

จังหวัดอ่างทองจัดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้าท้องถิ่น เที่ยวฟินฟิน...

          วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้าท้องถิ่น เที่ยวฟินฟิน @ขุนอินทประมูล  ณ วัดขุนอินทประมูล...Read More
เมื่อ: วันพุธ 30 กันยายน, 2563 โดย: Super User
210963-1

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่...

          วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพงษ์พันธุ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 9/2563  ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 29 กันยายน, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันอังคาร 20 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
auyto-2563

ขอความอนุเคาระห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 ตุลาคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพุธ 09 กันยายน, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 สิงหาคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันศุกร์ 07 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 07 สิงหาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
17-2563

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User
expo2020

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo...

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 กรกฎาคม, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

xxt

การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
4482

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 23 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 19 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
xxr

ขอความร่วมมือการแต่งกายในการปฏิบัติงาน...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 09 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
rrd-2564

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 63 และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค....Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
2564-1

ปรับปรุงทำเนียบผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง ปี...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 01 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 29 กันยายน, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 22 กันยายน, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

05270708
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
4307
9717
19726
5186079
197091
217398
5270708

IP 3.230.1.126
Server Time: 2020-10-27 13:57

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.