นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

  

 นายสุชนภัยธิราชนายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

261163-2

ส่วนราชการพบปะประชาชน ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น อำเภอแสวงหา...

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. นายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชลอ พงษ์ชุบ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
261163-1

จังหวัดตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำ...

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานอ่างทอง เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
251163-2

พิธีการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 ...

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
251163-1

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท....

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.โรงช้างและ อบต.บางเสด็จ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
241163-2

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในอำเภอโพธิ์ทอง...

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
241163-1

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี...

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน...Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
231163-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น...

วันที่ 23พฤศจิกายน 2563เวลา 15.30น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 24 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
231163-1

จังหวัดอ่างทองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Tambon Smart Team ...

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (ที่มาจากการลงพื้นที่จริง) ของ Tambon Smart...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
211163-2

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ...

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
211163-1

จังหวัดอ่างทองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอโพธิ์ทอง...

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.15 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายวิเชียร ทองปลิว อายุ 66 ปี ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

20122563

ขอเชิญออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
vee1

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 พฤศจิกายน, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
24112563

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 24 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
18-2563-3

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

      สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 18 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 09 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
at12345

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 04 พฤศจิกายน, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
262

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันอังคาร 20 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
auyto-2563

ขอความอนุเคาระห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 ตุลาคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันพุธ 09 กันยายน, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันอังคาร 17 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
4744

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน...

คลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1MWLsL278sDiXQIxQNceMyuVsH1O11aLL?usp=sharing Read More
เมื่อ: วันพุธ 11 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
xxt

การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
4482

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 23 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 21 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 19 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
xxr

ขอความร่วมมือการแต่งกายในการปฏิบัติงาน...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 16 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 09 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
rrd-2564

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 63 และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค....Read More
เมื่อ: วันอังคาร 06 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User
2564-1

ปรับปรุงทำเนียบผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง ปี...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 01 ตุลาคม, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

05482698
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1361
2837
1361
5439690
188903
220178
5482698

IP 3.94.21.209
Server Time: 2020-11-29 09:32

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.