นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

180164-1

จังหวัดอ่างทองจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...

          วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 07.20 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มกราคม, 2564 โดย: Super User
170164-2

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19...

          วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด-19ต.บ้านอิฐ (ตู้ ตร. เยื้อง รร.อปว.) อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มกราคม, 2564 โดย: Super User
170164-1

จังหวัดอ่างทองจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2564 ...

          วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2564  ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มกราคม, 2564 โดย: Super User
150164-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง โชว์ความสำเร็จ วัฒนธรรมการปลูกผักประจำครัวเรือน...

          วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.           ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 มกราคม, 2564 โดย: Super User
150164-1

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง...

          วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ พล.อ. ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสธ.ทหาร/รอง เสธ.ศปม. หัวหน้าคณะฯ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 15 มกราคม, 2564 โดย: Super User
140164-1

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง และคณะตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่...

          วันที่ 14 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะที่ 2 อำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 15 มกราคม, 2564 โดย: Super User
120164-3

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ...

          วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 13 มกราคม, 2564 โดย: Super User
120164-2

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ...

          วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัด เพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 13 มกราคม, 2564 โดย: Super User
120164-1

พิธีถวายพระพรและมอบลายผ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...

          วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 12 มกราคม, 2564 โดย: Super User
110164-1

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด-19...

          วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด-19...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 12 มกราคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

121261-3

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาร่วมรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ...

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นางศิริวรรณ  ประสงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
04122561-1

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางธีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดอ่างทอง และ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 04 ธันวาคม, 2561 โดย: Super User
241061-3

กาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน...

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
231061-2

กาชาดเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะตำบลโพสะ...

             วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ  ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ  พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพสะ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 24 ตุลาคม, 2561 โดย: Super User
200961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรภาครัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 กันยายน, 2561 โดย: Super User
140961-1

จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน...

     วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กันยายน, 2561 โดย: Super User
http-pvnweb-dpt-go-th-angthong

17 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง...

นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  เดินทางมาตรวจราชการวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  นายมีโชค  นัฏสถาพร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2561 โดย: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2018-06-28-04-45-55

สสค.อ่างทอง รุก!!...

สสค.อ่างทอง รุก!! ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อย         วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-53-22

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน...

สสค.อ่างทอง..บรรยายสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ..ความปลอดภัยในการทำงาน   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2018-06-27-06-36-46

เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่ สสค.อ่างทอง..ทำบุญตักบาตร..ขัดเกลาจิตใจห่างไกลทุจริต   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 27 มิถุนายน, 2561 โดย: สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

11012564

การเข้ารับการฝึกอบรมอนนไลน์หลักสูตร Public Service 4.0 : Smart Nation Citizen...

        สามารถดสวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 11 มกราคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 25 ธันวาคม, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เมื่อ: วันศุกร์ 04 ธันวาคม, 2563 โดย: Super User
1002

เชิญเที่ยวงาน...

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ณ ตลาดต้องชมจังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดต้องชมเทศบาลตำบลเกษไชโย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 04 ธันวาคม, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 04 ธันวาคม, 2563 โดย: Super User
20122563

ขอเชิญออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
vee1

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 พฤศจิกายน, 2563 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
24112563

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่...

    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันอังคาร 24 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
18-2563-3

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

      สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 18 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 09 พฤศจิกายน, 2563 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

เมื่อ: วันพฤหัสบดี 14 มกราคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 14 มกราคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 13 มกราคม, 2564 โดย: Super User
xyy-2564-1

ข้อมูลและกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร Mayors for...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 11 มกราคม, 2564 โดย: Super User
xz-2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี...

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 มกราคม, 2564 โดย: Super User
082564

แนวทาปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ...

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.pad.moi.go.th หัวข้อ คลังหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 08 มกราคม, 2564 โดย: Super User
felix-houphouet-boigny-unesco-peace-prize-2021

เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize...

สามารถดาว์นโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ด้านล่างนี้ Read More
เมื่อ: วันพุธ 06 มกราคม, 2564 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 06 มกราคม, 2564 โดย: Super User
xdy-2565

การจัดงานรัฐพิธีในเดือนมกราคม 2564...

การจัดงานรัฐพิธีในเดือนมกราคม 2564...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 05 มกราคม, 2564 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

05844384
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
884
5053
14977
5766799
130515
213428
5844384

IP 3.239.109.55
Server Time: 2021-01-20 04:48

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.