ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

260760-2

พิธีรับเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าพิธีรับเสื้อพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
260760-1

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้...

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ ในอ่างทอง ณ อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยมี...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
250760-4

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2560ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
250760-3

การอบรมการเสริมความรู้ทางกฎหมายการเงินการคลัง ค่าตอบแทน...

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมความรู้ทางกฎหมายการเงินการคลัง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
250760-2

การจัดประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสมบูรณ์ น้ำดอกไม้...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
250760-1

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  โดยมีนายปัญญา งานเลิศ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
240760-1

โครงการเสริมสร้างทักษะจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 24 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
200760-4

การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนพบผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายสมเจตน์...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
200760-3

การจัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับจังหวัด...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
200760-2

งานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลองจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7ประจำปี...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม111ปี ศาลากลาง โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก นายศราวุธ เผ่าพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช และหัวหน้าส่วน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

140760-2

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิต  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
110760-5

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดน้ำอาบ ตำบลบางพลับ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 11 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
060760-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
270660-1

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี...

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอ่างทอง  ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 28 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
230660-3

การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่...

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
120660-1

ปปส. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐ...

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมบรรยาย การแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐของจังหวัดอ่างทอง ต่อนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขา ป.ป.ส.พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส....Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
250460-2

ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาแผนแม่บท...

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 เมษายน, 2560 โดย: Super User
280360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา และ...

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
270360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ...

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
140360

สำนักงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ...

     วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กระจายงานหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับการประเมินในระดับประเทศ โดยมีนางสาววีรวรรณ ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มีนาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

4062

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์...

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
280660-1

ประชาสัมพันธ์เอกสาร...

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตัว นางสาวธันยพร สงวนสุข ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ มาปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐...Read More
เมื่อ: วันพุธ 28 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
12-06

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4...

     ผู้ที่มีความประสงค์แสดงความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และนำแบบฯ เขียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) หรือ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
183

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอเปอเรเตอร์ของ กกต....

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเช่าบริการโครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก สายด่วนเลือกตั้ง 1171 โดยเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลตอบข้อซักถามผ่านระบบโอเปอเรเตอร์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 03 พฤษภาคม, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

2639

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม...

จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
161354

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน กรกฎาคม...

จังหวัดอ่างทอง กำหนดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
112

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพฯ...

  จังหวัดอ่างทองขอเรียนเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฯพบุตรีของนายสมเจตน์  เจริญศรีสัมพันธ์ กรรมการสภาหอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดโล่ห์สุทธาวาส...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
25656

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กรกฎาคม...

      จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 7/2560 ในวันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั่น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 17 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
14-07-2560

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 ...

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แจ้งว่าได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม  2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
407

แจ้งแนะนำหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งแนะนำหน่วยนงาน เพื่อการติดต่อประสานงาน ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
248

แจ้งแนะนำหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งแนะนำหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการประสานงาน...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 14 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
4-2562

แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ...

         การแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
13-2560

การประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

   ด้วยจังหวัดอ่างทองกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง)         ครั้งที่ 6/2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม  2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชาญ ชั้น ๒...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
13

การประชุม กรอ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2560...

   ด้วยจังหวัดอ่างทองกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) ครั้งที่ 7/2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01014983
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2237
2438
11634
987389
62669
64542
1014983

IP 23.20.193.33
Server Time: 2017-07-27 21:23

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.