นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

161160-1

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐอำเภอสามโก้ ครั้ง 1...

         วันที่ 15 พฤซจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐอำเภอสามโก้ ครั้ง 1 /2560 ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้ ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
151160-1

กิจกรรม "โครงการจิตอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม” (Angthong Big Cleaning...

              วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม” (Angthong Big...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
141160-1

ตรวจเยี่ยม โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯและศูนย์ศิลปาชีพบ้านสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา...

                วันที่ 13 พฤศจิกายน  2560เวลา 10.30 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดอ่างทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยม...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 14 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
121160-1

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าหารือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ...

                วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขอพบผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเพื่อแนะนำตัวและหารือในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด ซึ่งมี นายประมวล...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
081160-5

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่...

              วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2560 ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
08112560-4

การเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของจังหวัดอ่างทอง...

               วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานให้การต้อนรับ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
081160-3

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในชุมชนย่อยที่ 1 (วัดอัมพวัน)...

                วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
081160-1

การจัดงาน "ลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมี" ประจำปี...

                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดอ่างทองได้จัดงาน "ลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมี" ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ซึ่งในการจัดงานลอยกระทง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
301060-7

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางอ่างทอง...

            วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร นายรัฐฐะ สิริธรังศรี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2560 โดย: Super User
301060-6

การประชุมรับมือปริมาณน้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณการปล่อยถึง 2,700...

            วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

171160-1

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเเละมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาเเดง ย่านซื่อ จำนวน 5 ราย...

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
081160-2

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ...

                วันที่ 5  พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60...Read More
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
290960-9

การออกตรวจร้านค้า...

          วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อม นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 29 กันยายน, 2560 โดย: Super User
290960-8

การประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน...

            วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 29 กันยายน, 2560 โดย: Super User
200960-1

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา...

           วันที่ 19กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็น ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสางานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 กันยายน, 2560 โดย: Super User
170960

การประชุม vcs...

          วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.  นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับนายสมพาส นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 กันยายน, 2560 โดย: Super User
170960-6

การจัดงานวันนัดพบแรงงาน นำผู้ประกอบการ...

         วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน โดยนำตัวแทนผู้ประกอบการผู้ว่างงานมาพบปะพูดคุยเพื่อให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ณ...Read More
เมื่อ: วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2560 โดย: Super User
040960-1

การอบรมหลักสูตรผู้ใช้วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปี...

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายปรีชา...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 04 กันยายน, 2560 โดย: Super User
250860-1

การประชุมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่...

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
230860-3

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การซ่อมบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย...

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การซ่อมบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ณ แขวงทางหลวงอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 23 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

497

สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา...

          กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณคลองโผงเผง ถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
131160-2

การตั้งจุดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ...

                  จังหวัดอ่างทอง ตั้งจุดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทองมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 08 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
411

กกต....

       คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 คน โดยสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 10...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 06 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 01 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันจันทร์ 30 ตุลาคม, 2560 โดย: Super User
007

การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)...

การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม, 2560 โดย: Super User
9

ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์...

            จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดอ่างทอง            ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 29 กันยายน, 2560 โดย: Super User
280960-1

โครงการ Thailand Local Government Summit 2017

สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 28 กันยายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

12555

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน...

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน "มูลนิธิโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ" Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
12550

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน...

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
12450

การสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน...

การสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
1244

coffeehouse forumnovember

การสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
124

coffeehouse forumnovember

การสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 13 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
3979

การประชุม (Water Forum) ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ...

การประชุม (Water Forum) ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 07 พฤศจิกายน, 2560 โดย: Super User
2017-11-02-08-20-39

คู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ...

คู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 02 พฤศจิกายน, 2560 โดย: กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
3825

ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 3828 ลงวันที่ 24 ตุลาคม...

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 Read More
เมื่อ: วันพุธ 25 ตุลาคม, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันศุกร์ 20 ตุลาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01273888
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
76
2194
76
1258742
40060
73107
1273888

IP 54.144.57.183
Server Time: 2017-11-19 00:44

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.