นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

220960-3

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอ่างทอง...

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 22 กันยายน, 2560 โดย: Super User
220960-2

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ...

     วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 22 กันยายน, 2560 โดย: Super User
220960-1

การรับบัตรเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอ่างทองคึกคัก...

       วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมนางวิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมบรรยายกาศการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 22 กันยายน, 2560 โดย: Super User
200960-3

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4...

      วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 กันยายน, 2560 โดย: Super User
200960-2

การประชุมโครงการการขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆภายใต้คำสั่ง คสช...

     วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆภายใต้คำสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ณ ห้องประชุมสามโก้...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 กันยายน, 2560 โดย: Super User
190960-1

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสุวพันธ์พร้อมสุ่มตรวจตราช่างวัดน้ำหนักสินค้า...

           วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรสุวพันธ์พร้อมสุ่มตรวจตราช่างวัดน้ำหนักสินค้า ณ ตลาดเกษตรสุวพันธ์ ต.ตลาดหลวง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 19 กันยายน, 2560 โดย: Super User
180960-3

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น...

       วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 กันยายน, 2560 โดย: Super User
180960-2

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอพร้อมประกอบพิธีสงฆ์ตั้งจิตอธิษฐาน ...

        วันที่ 18 กันยายน 2560  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ที่จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 กันยายน, 2560 โดย: Super User
180960-1

การลงพื้นที่ติดตามงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลกับคณะส่วนราชการผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง...

     วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชุมติดตามงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กับคณะส่วนราชการผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง ณ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 กันยายน, 2560 โดย: Super User
170960-8

การแข่งขันเรือพายและเรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย...

      วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย วีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณอุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก...Read More
เมื่อ: วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

200960-1

โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา...

           วันที่ 19กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็น ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสางานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ณ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 20 กันยายน, 2560 โดย: Super User
170960

การประชุม vcs...

          วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.  นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับนายสมพาส นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 18 กันยายน, 2560 โดย: Super User
170960-6

การจัดงานวันนัดพบแรงงาน นำผู้ประกอบการ...

         วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน โดยนำตัวแทนผู้ประกอบการผู้ว่างงานมาพบปะพูดคุยเพื่อให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ณ...Read More
เมื่อ: วันอาทิตย์ 17 กันยายน, 2560 โดย: Super User
040960-1

การอบรมหลักสูตรผู้ใช้วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปี...

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายปรีชา...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 04 กันยายน, 2560 โดย: Super User
250860-1

การประชุมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่...

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 25 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
230860-3

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การซ่อมบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย...

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง การซ่อมบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ณ แขวงทางหลวงอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 23 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
170860-4

ข้าราชการระดับสูงจากสถาบันพัฒนาการการบริหาร...

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสถาบันพัฒนาการการบริหาร จากประเทศศรีลังกาเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
160860-7

การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโล่และรางวัล...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับโล่และรางวัล ณ ห้องประชุมจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1...Read More
เมื่อ: วันพุธ 16 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
100860-2

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการไตรมาสสุดท้าย...

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนประธาน ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2560 ครั้งที่ 5  /2560 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User
080860-2

การประชุมเตรียมจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560...

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคที่ 1 ณ ห้องประชุม ป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  การประชุมดังกล่าว...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 08 สิงหาคม, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

4062

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์...

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้ำ) ให้แก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม, 2560 โดย: Super User
280660-1

ประชาสัมพันธ์เอกสาร...

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งตัว นางสาวธันยพร สงวนสุข ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ มาปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ณ สำนักงานปลัดกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐...Read More
เมื่อ: วันพุธ 28 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
12-06

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4...

     ผู้ที่มีความประสงค์แสดงความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบฯ และนำแบบฯ เขียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) หรือ...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 12 มิถุนายน, 2560 โดย: Super User
183

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ระบบโอเปอเรเตอร์ของ กกต....

       ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการเช่าบริการโครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก สายด่วนเลือกตั้ง 1171 โดยเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลตอบข้อซักถามผ่านระบบโอเปอเรเตอร์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 03 พฤษภาคม, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

v3421

อท0017.2/ว3421 การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่   Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2560 โดย: Super User
46413

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน กันยายน...

 จังหวัดอ่างทอง  กำหนดให้มีการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน กันยายน 2560 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน เวลา 07.30 น.   ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 15 กันยายน, 2560 โดย: Super User
5631

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน กันยายน...

  จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั่น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 15 กันยายน, 2560 โดย: Super User
14-2560-2

ขอเชิญประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ....

  ด้วยจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ตำแหน่งยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 14 กันยายน, 2560 โดย: Super User
3290

อท 0017.3/ว 3290 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงาน “งานแข่งเรือพาย อำเภอป่าโมก...

จังหวัดอ่างทอง ขอเรียนเชิญร่วมงาน “งานแข่งเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง” Read More
เมื่อ: วันพุธ 13 กันยายน, 2560 โดย: Super User
3245

ด่วนที่สุด อท 0017.3/ว 3245 เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น” ประจำปี...

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น” ประจำปี 2560 Read More
เมื่อ: วันอังคาร 12 กันยายน, 2560 โดย: Super User
4547

ขอเชิญร่วมบำเพ็นกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ....

     จังหวัดอ่างทอง  ขอเชิญร่วมบำเพ็นกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงอรุณ เขตบางใหญ่ กรุงเทพมหานคร  กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 12 กันยายน, 2560 โดย: Super User
526314

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ...

     จังหวัดอ่างทอง ขอเรียญเชิญให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมโครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ พระพุทธโสธร รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 07 กันยายน, 2560 โดย: Super User
41541

ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี...

     จังหวัดอ่างทอง  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2560 ได้ดำเนินการพิจาณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลพิจารณา...Read More
เมื่อ: วันพุธ 06 กันยายน, 2560 โดย: Super User
15623

ขอเชิญร่วมยเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี...

     จังหวัดอ่างทอง  ขอเชิญชวนท่าน บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯสถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารสาสตร์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 06 กันยายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

01143424
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
117
2284
11926
1114218
50860
68309
1143424

IP 54.224.214.93
Server Time: 2017-09-23 01:35

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.