ชาวอ่างทองร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นาย วีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับ  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ปล่อยพันธุ์ปลา  กุ้งก้ามกาม  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  บริเวณอุทยานสวรรค์อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น  อำเภอป่าโมกและอำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  ประกอบด้วยปลาตะเพียนทอง จำนวน 80,000 ตัว  ปลาตะเพียนขาว จำนวน 39,000 ตัว  กุ้งก้ามกาม จำนวน 30,000 ตัว  ปลาสวาย จำนวน 33,500 ตัว  และปลาชะโอน จำนวน 335 ตัว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561

     ด้าน นาย วีร์รวุทธ์  กล่าวว่า  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง  ได้ร่วมกับข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชน  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งทรัพยากรน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน  การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคประชาชน  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  จากสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง  และศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง  เทศบาลโพสะ  อำเภอเมืองอ่างทอง  ตลอดจนหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการสนับสนุนและการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ

     ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่  ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น  ยังคงเป็นสถานที่เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด  ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน  ออกกำลังกาย  ทุกคนมีส่วนช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำให้คงอยู่ และเหมาะสำหรับการประมง  ขอให้ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมาย  หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย  เช่น  ใช้ไฟฟ้าช็อต  ไม่ทำการประมงหรือจัดสัตว์น้ำในฤดูวางไข่  ต่อไป

02247643
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2172
3156
17229
2208841
55886
147627
2247643

IP 54.221.75.115
Server Time: 2018-11-16 15:15

สำหรับเจ้าหน้าที่