นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
ปรับขนาดตัวอักษร

 

นายประมวล  มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

ข้อมูลและประวัติการรับราชการ

1. ข้อมูลส่วนตัว

    1) ชื่อ นายประมวล  มุ่งมาตร

    2) เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2502

    3) ระดับการศึกษา

        - ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ปทุมวัน

        - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ

    - 8 เม.ย.2541    พัฒนาการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

    - 22 ต.ค. 2542    พัฒนาการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

    - 1 ก.ค. 2547     นักวิชาการพัฒนาชุมชน 7ว กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

    - 23 ส.ค. 2547    นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

    - 24 ต.ค. 2551    พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จบง.พช.8) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    - 11 ธ.ค. 2551    พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.ต้น) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    - 5 ม.ค. 2553     พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (ผอ.ต้น) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

    - 21 ม.ค. 2556    พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผอ.สูง) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    - 15 ธ.ค. 2557    ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

    - 1 ต.ค. 2558     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

    - 10 ต.ค. 2559    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 
03254147
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1466
3552
19795
3210054
69611
93124
3254147

IP 3.93.75.30
Server Time: 2019-09-21 12:25

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.