นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 12/09/61 เขียนโดย Super User
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2561 10/09/61 เขียนโดย Super User
เชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 07/09/61 เขียนโดย Super User
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 07/09/61 เขียนโดย Super User
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 8/2561 06/09/61 เขียนโดย Super User
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 9/2561 06/09/61 เขียนโดย Super User
เชิญประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น รวมทั้งปัญหาความต้องการทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 05/09/61 เขียนโดย Super User
ที่ อท 0017.1/ว 2966 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 05/09/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ที่ อท 0017.1/ว 2965 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 05/09/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ขอเชิญประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2564) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03/09/61 เขียนโดย Super User
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2564) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03/09/61 เขียนโดย Super User
ที่ อท 0017.1/ว 2842 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 23/08/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ที่ อท 0017.1/ว 2841 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 23/08/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 22/08/61 เขียนโดย Super User
ที่ อท 0017.1/ว 2767 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 16/08/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 15/08/61 เขียนโดย Super User
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 10/08/61 เขียนโดย Super User
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2561 10/08/61 เขียนโดย Super User
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ 09/08/61 เขียนโดย Super User
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 6/2561 09/08/61 เขียนโดย Super User

หมวดหมู่รอง

02006806
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2793
3105
9202
1981680
40669
84735
2006806

IP 54.225.59.14
Server Time: 2018-09-19 18:28

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.