นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการฯ 25/05/61 เขียนโดย Super User
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2561 23/05/61 เขียนโดย Super User
การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 21/05/61 เขียนโดย Super User
อท 0017.5/ว1617 เรื่อง นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าห้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 21/05/61 เขียนโดย Super User
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2561 18/05/61 เขียนโดย Super User
ที่ อท 0017.1/ว 1613 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 18/05/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 10/05/61 เขียนโดย Super User
การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาฯ 09/05/61 เขียนโดย Super User
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้ายากจนและเด็กด้อยโอกาสใต้ 09/05/61 เขียนโดย Super User
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล 08/05/61 เขียนโดย Super User
แบบติดตามผลการดำเนินงานภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 08/05/61 เขียนโดย Super User
ขอความร่วมมือในโครกงารยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 07/05/61 เขียนโดย Super User
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” 07/05/61 เขียนโดย Super User
ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.3/ว 1399 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 02/05/61 เขียนโดย Super User
สารรัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายน 2561 01/05/61 เขียนโดย Super User
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้ออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมายบางฉบับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 01/05/61 เขียนโดย Super User
ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.1/ว 1378 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61 01/05/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2561 27/04/61 เขียนโดย Super User
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของแรงงานจังหวัด 26/04/61 เขียนโดย Super User
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ 23/04/61 เขียนโดย Super User

หมวดหมู่รอง

01705987
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
515
2586
3101
1682519
72555
75416
1705987

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:08

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.