นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
อท 0017.3/ว 2599 ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรม วันที่ 3 มิ.ย.2563 29/05/63 เขียนโดย Super User 10
ขยายระยะเวลาการรับรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ 29/05/63 เขียนโดย Super User 11
การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 29/05/63 เขียนโดย Super User 44
เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 63 27/05/63 เขียนโดย Super User 35
การโอนสินทรัพย์อันเกิดจากโครงการงบประมาณของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 26/05/63 เขียนโดย Super User 30
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 25/05/63 เขียนโดย Super User 43
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) 16/05/63 เขียนโดย Super User 76
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) 16/05/63 เขียนโดย Super User 83
อท 0018/ว335 เรื่อง ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 14/05/63 เขียนโดย Super User 60
การติดต่อราชการกับหน่วยงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 05/05/63 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ สนจ. 167
การติดต่อราชการกับหน่วยงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 05/05/63 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ สนจ. 141
แอปพลิเคชัน หมอชนะ 28/04/63 เขียนโดย Super User 303
การประชุมคณะกรมการจังหวัดเดือนเมษายน 63 23/04/63 เขียนโดย Super User 81
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 22/04/63 เขียนโดย Super User 189
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 13/04/63 เขียนโดย Super User 368
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 10/04/63 เขียนโดย Super User 192
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ 09/04/63 เขียนโดย Super User 252
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 03/04/63 เขียนโดย Super User 185
เรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธีของจังหวัดอ่างทอง 26/03/63 เขียนโดย Super User 231
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 25/03/63 เขียนโดย Super User 207

หมวดหมู่รอง

04171269
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2137
4273
19763
4133124
121167
127383
4171269

IP 3.231.220.225
Server Time: 2020-05-30 19:39

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.