นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติคณะทำงานกลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง 17/09/62 เขียนโดย Super User 66
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 16/09/62 เขียนโดย Super User 34
แจ้งหน่วยงทานดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอ่างทอง 16/09/62 เขียนโดย Super User 49
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2562 11/09/62 เขียนโดย Super User 57
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 09/09/62 เขียนโดย Super User 102
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 05/09/62 เขียนโดย Super User 63
ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 05/09/62 เขียนโดย Super User 41
แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฯลฯ 05/09/62 เขียนโดย Super User 94
ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระพิฆเนศวร รุ่น 108 ปี กรมศิลปากร 04/09/62 เขียนโดย Super User 74
แจ้งชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฝ่ายต่างๆ และชื่อผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอ่างทอง 04/09/62 เขียนโดย Super User 240
แต่งตั้งคณะอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอ่างทอง 03/09/62 เขียนโดย Super User 211
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอ่างทอง 03/09/62 เขียนโดย Super User 198
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์แะดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง 03/09/62 เขียนโดย Super User 132
การประชุม VCS เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 30/08/62 เขียนโดย Super User 90
การรับ-ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 28/08/62 เขียนโดย Super User 174
เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 26/08/62 เขียนโดย Super User 127
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 23/08/62 เขียนโดย Super User 130
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ 22/08/62 เขียนโดย Super User 85
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทองตามกลุ่มภารกิจ (พ.ศ. 2564-2570) 20/08/62 เขียนโดย Super User 186
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) 15/08/62 เขียนโดย Super User 99

หมวดหมู่รอง

03254209
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1528
3552
19857
3210054
69673
93124
3254209

IP 3.93.75.30
Server Time: 2019-09-21 12:35

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.