นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 19/03/62 เขียนโดย Super User 10
การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18/03/62 เขียนโดย Super User 42
การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18/03/62 เขียนโดย Super User 26
แจ้งเลื่อนสภากาแฟเป็น 19 มี.ค.2562 15/03/62 เขียนโดย Super User 38
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้าฯ เดือนมีนาคม 2562 14/03/62 เขียนโดย Super User 35
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ Big Data และ TPMAP 13/03/62 เขียนโดย Super User 47
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 11/03/62 เขียนโดย Super User 46
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 11/03/62 เขียนโดย Super User 34
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 11/03/62 เขียนโดย Super User 52
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 11/03/62 เขียนโดย Super User 37
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 11/03/62 เขียนโดย Super User 80
ที่ อท 0018/ว 1024 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดอ่างทอง 11/03/62 เขียนโดย Super User 47
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562 08/03/62 เขียนโดย Super User 81
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ประจำปี 2561 05/03/62 เขียนโดย Super User 73
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2562 04/03/62 เขียนโดย Super User 99
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2562 04/03/62 เขียนโดย Super User 80
การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/03/62 เขียนโดย Super User 58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 04/03/62 เขียนโดย Super User 48
การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำชุดภูมิภสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 04/03/62 เขียนโดย Super User 62
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 01/03/62 เขียนโดย Super User 48

หมวดหมู่รอง

02593612
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
125
3006
8605
2565711
54882
90142
2593612

IP 18.206.168.65
Server Time: 2019-03-20 00:21

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.