นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 23/01/63 เขียนโดย Super User 36
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 22/01/63 เขียนโดย Super User 25
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 22/01/63 เขียนโดย Super User 23
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมกราคม 2563 22/01/63 เขียนโดย Super User 20
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2563 22/01/63 เขียนโดย Super User 25
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ 22/01/63 เขียนโดย Super User 28
การรับ-ส่งหนังสือราชการ 21/01/63 เขียนโดย Super User 56
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21/01/63 เขียนโดย Super User 41
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.อท. ครั้งที่ 1/2563 20/01/63 เขียนโดย Super User 80
จัดทำเอกสารประกอบคำขอ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2564 เพิ่มเติม 19/01/63 เขียนโดย Super User 12
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 17/01/63 เขียนโดย Super User 76
โครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 17/01/63 เขียนโดย Super User 99
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ 16/01/63 เขียนโดย Super User 58
กำหนดการสนทนายามเช้า ประจำปี 2563 15/01/63 เขียนโดย Super User 65
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 15/01/63 เขียนโดย Super User 67
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ่และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15/01/63 เขียนโดย Super User 122
มอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15/01/63 เขียนโดย Super User 75
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ฯลฯ 14/01/63 เขียนโดย Super User 89
ปรับปรุงทำเนียบผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง 10/01/63 เขียนโดย Super User 230
การอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอ่างทอง 10/01/63 เขียนโดย Super User 118

หมวดหมู่รอง

03666915
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
664
2940
19469
3620898
80428
106568
3666915

IP 18.206.12.79
Server Time: 2020-01-24 04:59

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.