นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 
 

หนังสือเวียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7 16/11/61 เขียนโดย Super User 19
ส่งที่ส่งมาด้วย 1,2 ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 3804 ลงวันที่ 15 พ.ย. 61 และที่ อท 0017.2/ว 3805 ลงวันที่ 15 พ.ย. 61 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2561 16/11/61 เขียนโดย Super User 29
การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 12/11/61 เขียนโดย Super User 164
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทน 12/11/61 เขียนโดย Super User 144
การประชุม กรอ.จ.อท. ครั้งที่ 1/2562 และ การประชุม กบจ.อท. ครั้งที่ 1/2562 08/11/61 เขียนโดย Super User 111
ที่ อท 0017.1/ว 3671-3672 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 07/11/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 85
ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 06/11/61 เขียนโดย Super User 56
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 06/11/61 เขียนโดย Super User 67
การจัดทำสรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 01/11/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 78
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 01/11/61 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 86
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 29/10/61 เขียนโดย Super User 186
ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25/10/61 เขียนโดย Super User 155
แบบสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด 25/10/61 เขียนโดย Super User 116
แจ้งเลื่อนวันการสนทนายามเช้า(สภากาแฟ) 19/10/61 เขียนโดย Super User 148
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2561 19/10/61 เขียนโดย Super User 111
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 19/10/61 เขียนโดย Super User 209
แจ้งมติการกระชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 18/10/61 เขียนโดย Super User 165
การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการ 17/10/61 เขียนโดย Super User 209
ขอเชิญร่วมการสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม 2561 12/10/61 เขียนโดย Super User 192
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการที่อยู่ในกำกับดูแลยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 11/10/61 เขียนโดย Super User 223

หมวดหมู่รอง

02253597
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2231
2627
2231
2230414
61840
147627
2253597

IP 54.221.9.6
Server Time: 2018-11-18 17:40

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.