นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร 
นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

แผนที่การเดินทางจังหวัดอ่างทอง

ปรับขนาดตัวอักษร

 

การคมนาคม :

 

เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง แบ่งเป็น 2 ทางด้วยกัน คือ ทางรถยนต์และทางเรือ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเดินทาง และการขนส่งทางรถยนต์มากที่สุด การติดต่อภายในจังหวัดระหว่างอำเภอต่าง ๆ สามารถติดต่อกันได้ครบทุกอำเภอโดยทางรถยนต์ ซึ่งมีสภาพเส้นทางเป็นทางลาดยางแอลฟัสต์ตลอด นอกจากนี้ มีเส้นทางชนบทเป็นเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมโยธาธิการ ทางหลวงชนบทจังหวัด กรมชลประทาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นถนนเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน และหมู่บ้านกับอำเภอ

 

 

 

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ :

มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย สามารถใช้สัญจรไปมาได้ตลอดปีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านท้องที่อำเภอไชโย อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร และแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นแม่น้ำที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจังหวัดชัยนาทไหลลงมาผ่านท้องที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร

 

03428830
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
651
3226
19457
3390701
43581
103180
3428830

IP 35.172.111.215
Server Time: 2019-11-16 06:57

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.