นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

การฝึกอบรม/สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ

ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพิ่มประเสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ"

โครงการสัมมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนฯ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

โครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

หลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)"

โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2562 ของ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

02593532
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
45
3006
8525
2565711
54802
90142
2593532

IP 18.206.168.65
Server Time: 2019-03-20 00:14

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.