นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอไชโย

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทอง และคณะ ได้เดินทางมาประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ ในเขตอำเภอไชโย ณ หอประชุมอำเภอไชโย โดยสรุป ดังนี้

          1. การเทิดทูนสถาบันและจงรักภักดีภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักชาติรักแผ่นดินเกิด เชิญชวนให้ทุกชุมชนเปิดเพลงต้นตระกูลไทย

          2. ด้านเศรษฐกิจ เน้นเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

          3. ด้านสังคม เน้นเรื่องการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง การปลูกฝังจิตสำนึกหน้าที่ของเด็ก (เน้นชุมชนเปิดเพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี)

          4. ด้านความมั่นคง เน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด โจรผู้ร้าย โดยเฉพาะหมู่บ้านกองทุนแม่ ต้องไม่มีผู้ค้ายาเสพติด

          5. ด้านบริหารจัดการ เน้นเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกเรื่องอย่างละเอียด (big data) และหลัก 4ส. (สะอาด สะดวก สบาย สงบ)

โดยมีนายอำเภอไชโยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอไชโย ร่วมรับฟังประมาณ 250 คน

03044074
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3185
11522
68695
2934562
130491
112560
3044074

IP 54.172.234.236
Server Time: 2019-07-19 09:03

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.