นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

ปรับขนาดตัวอักษร

               วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) หมู่ที่ 8 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดช่องโอกาสของกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของตนเอง ให้ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิธี และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดขึ้น  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

03044199
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3310
11522
68820
2934562
130616
112560
3044199

IP 54.172.234.236
Server Time: 2019-07-19 09:42

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.