นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

โครงการค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพ คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 9.30 น. นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปลูกจิตสำนึก พัฒนาศักยภาพ คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ส่งมอบผู้เข้ารับการฝึกให้กับผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์รับไปปกครองดูแลต่อไป ทั้งนี้พันเอก(พิเศษ) ศรัณย์  รอดบุญธรรม  ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มารับมอบผู้เข้ารับการฝึกด้วยตนเอง

          โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาลจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองและกรมทหารม้าที่ 4รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562ตามโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ศาลกำหนดเงื่อนไขให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรและมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดซ้ำเพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างระเบียบวินัย ความอดทน ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง จำนวน 440,000 บาทโดยได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี มีผู้ถูกคุมประพฤติเข้ารับการฝึกจำนวน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562รวม 10 วัน มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี ความอดทนทางด้านร่างกายและจิตใจและให้ตระหนักรู้เห็นคุณค่าของตนเอง

2. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.เพื่อสร้างระบบคุมประพฤติให้ประเทศในการคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจโดยได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องให้โอวาทและกำลังใจข้อคิดในการดำเนินชีวิตคือ

1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง

2.ผู้ตรวจกรมคุมประพฤติ

3.รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

ฝ่ายสงฆ์ได้กราบนิมนต์พระเทพบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุติ) ให้ข้อคิด สติเตือนใจและประพรหมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลัง

03163250
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1298
3584
20601
3122231
71838
177829
3163250

IP 34.238.194.166
Server Time: 2019-08-24 10:03

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.