นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562

ปรับขนาดตัวอักษร

         วันที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.  นายเรวัต ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 168 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น65 แห่ง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายธนา ยันตรโกวิท ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง อำนวยการโดยนางสาวแสงมณี มีน้อย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน

02779900
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1841
3397
16091
2744284
68449
86177
2779900

IP 54.227.76.35
Server Time: 2019-05-25 14:17

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.