นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.10 น. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (จังหวัดอ่างทอง kick off) และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตฯ ณ วัดสามขาว หมู่ที่ 2ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน

          จังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน และได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการ Kick off ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

03163146
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1194
3584
20497
3122231
71734
177829
3163146

IP 34.238.194.166
Server Time: 2019-08-24 09:36

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.