นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พระเทพปัญญาภรณ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) ประจำปี 2562 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสามโก้ หมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ และหมู่ที่ 2 ตำบลอบทม โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานฝ่ายฆารวาส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสภานศึกษา ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 600 คน ณ วัดสามโก้

 

 

03002241
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2331
14956
26862
2934562
88658
112560
3002241

IP 3.81.73.233
Server Time: 2019-07-16 03:27

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.