นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร 
นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ ( cluster ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ ( cluster ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ ( cluster ) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและด้านบริหารจัดการในจังหวัดอ่างทอง ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน จำนวน 140 คน อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารราชการและแก้ไขปัญหาต่างๆ จังหวัดอ่างทอง จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายให้ความรู้การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บรรยาย เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) 4 ด้าน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) 

 

 

03363084
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
653
3321
11570
3327501
81015
97533
3363084

IP 3.85.214.0
Server Time: 2019-10-24 06:28

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.