นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2562

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี ผลความก้าวหน้าการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียน ผลการรับสภาพหนี้เงินทุนหมุนเวียน ผลความก้าวหน้าข้อมุลการเพิ่มสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา/ประเภทองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8/2562  และพิจารณานุมัติงบประมาณโครงการของสมาชิก จำนวน 15 โครงการแยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๗ โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,809,530 บาท ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าว

 

03751807
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2292
5158
14578
3714758
61336
103984
3751807

IP 35.170.75.58
Server Time: 2020-02-19 09:26

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.