นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 

การประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดอ่าวทอง (Morning Brief) ครั้งที่ 2/2562

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดอ่าวทอง (Morning Brief) ครั้งที่ 2/2562ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุม
โดยมีประเด็นสำคัญในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
2. สรุปแบบสอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าชวนปั่น ปั่นชมเมือง" ครั้งที่ 2
3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายปี
4. สรุปผลการสำรวจข้อมูลข้าว พืชผัก เนื้อสัตว์ และผลไม้ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนบริโภคในโรงเรียน
5. รายงานผลการดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก
6. แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563
7. แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
8.สรุปภารกิจสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 

04209722
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1857
10673
38083
4151506
33749
125871
4209722

IP 3.231.226.13
Server Time: 2020-06-06 04:48

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.