นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (เยี่ยมเยียนยามเย็น)

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (เยี่ยมเยียนยามเย็น) ณ โดมอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (หาดเจ้าพระยา) หมู่ที่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการร่วมในกิจกรรม จากนั้นว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย กล่าวต้อนรับและแนะนำส่วนราชการอำเภอไชโย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งบรรยายสรุปภาพรวมของอำเภอไชโย และเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบไปด้วย เรื่องของไม่มีน้ำในการทำนา คลองในพื้นที่น้ำแห้งหมด อยากให้ทางจังหวัดได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพและหาอาชีพเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างจริงจัง ซึ่งทางส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ตอบคำถามและขอปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง
          จากนั้นนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมของส่วนราชการที่จัดให้มีการฝึกอบรม โดยมีหน่วยงานของจังหวัดอ่างทอง นำบริการมาให้บริการประชาชนกว่า 50 หน่วยงาน อาทิ การปั่นโอ่งของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง,การเพาะพันธุ์ปลา และ การแปรรูปปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง,โรงพยาบาลไชโย เปิดรักษาพยาบาลฟรี, สำนักงานขนส่งจังหวัด ให้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่, หน่วยงานสังกัดเกษตรและสหกรณ์ แจกพันธุ์พืชพร้อมการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร, หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืนต่อไป
          นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของจังหวัดอ่างทองที่มีออกการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เยี่ยมเยียน ยามเย็น” ซึ่งที่ผ่านมาจะจัดกิจกรรมในช่วงเช้า ตนเองเห็นว่าน่าจะลงพื้นที่ในช่วงตอนเย็นบ้าง เพื่อไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมสร้างความรู้รักสามัคคีและความสมานฉันท์ระหว่างข้าราชการและประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัด จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำหน่วยงานราชการที่ให้บริการไปเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานปกครองจังหวัด ได้จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอต่อไป

 

04485669
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
230
3843
10363
4453945
68086
241610
4485669

IP 18.232.188.89
Server Time: 2020-07-15 01:18

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.