นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดอ่างทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดอ่างทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และมอบเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 แก่นายจำเนียร ชวลิต กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง

     ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน กำหนดให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน และช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมการสงเคราะห์แต่ละชุดมีวาระ 3 ปี และให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ตามหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นทุกปี และในปี 2562 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้มีประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยมีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ราย ได้รับการคัดเลือก

 

04485938
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
499
3843
10632
4453945
68355
241610
4485938

IP 18.232.188.89
Server Time: 2020-07-15 02:29

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.