นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ ในระยะผ่อนคลายที่ 4

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีประเด็นเรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4) บังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นการผ่อนคลายระยะที่ 4 ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับ การผ่อนคลาย ให้มีการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดอ่างทองไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม

05008296
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1118
7619
24865
4950955
152077
237408
5008296

IP 3.237.200.21
Server Time: 2020-09-23 02:43

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.