นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายวีระชัย นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการคัดกรอง แยกกัก กักกัน

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ส่วนกลาง และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดอ่างทอง ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านท้ายลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โดยมีนายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการทำงานเชิงบูรณาการของภาครัฐกับคณะสงฆ์ สู่ตำบล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวตะพาน  เข้าร่วม

05008732
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1554
7619
25301
4950955
152513
237408
5008732

IP 3.237.200.21
Server Time: 2020-09-23 04:06

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.