นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

  

 นายสุชนภัยธิราชนายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดอ่างทอง

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่น  ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายสนั่น เชื้อทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

1. ทางเทศบาลจะจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

2. เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนในการดำเนินการกำจัดกลิ่น (ฉีด em คุณภาพสูง) โดยมีห้วงเวลาชัดเจน วัดผลได้

3. งดรับขยะจากต่างพื้นที่ (จังหวัดอื่น) โดยให้เวลาเตรียมการ 30 วัน

4. เร่งการทำ RDF และขายขยะเก่าให้เร็วที่สุด

5.ควบคุมน้ำเสียจากกระบวนการจำกัดขยะตามข้อห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัด

6.หากมีข้อร้องเรียน/หารือขอให้แจ้งโดยตรงได้ที่ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 09-2469-9848

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหา เพราะปัญหาขยะคือสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่สามารถช่วยกันลดขยะโดยวิธีการ 3Rs 1.ลดการใช้ (reduce) 2. ใช้ซ้ำ (reuse) และ 3.นำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)

05482531
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1194
2837
1194
5439690
188736
220178
5482531

IP 3.94.21.209
Server Time: 2020-11-29 08:39

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.