นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดอ่างทองจัดสถานที่ของโรงพยาบาลป่าโมกเป็นโรงพยาบาลสนาม

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะร่วมทำพิธีเปิดอาคารดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดอ่างทอง (Cohort ward)ณ โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ประภาส  ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทอง และ นายภารดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

          นายแพทย์ประภาส  ลี้สุทธิพรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วย จำนวน 74 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยการเปิดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ  การเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI  กรณีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและมีการแพร่ระบาดของโรคจนทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก จำเป็นต้องมีอาคารดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับรองรับผู้ป่วย ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการคงที่ไม่รุนแรง จังหวัดอ่างทอง ได้ใช้อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป่าโมก เป็นอาคารดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดอ่างทอง เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 48 เตียง

11090679
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3259
6794
10053
11013794
134858
304648
11090679

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:20

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.