นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสุชน  ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดอ่างทองทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชปณิธานแห่งศรัทธา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี เป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัด นายประมวล มุ่งมาตร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณพิธี อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยพระเทพสุวรรณมุนี มีพระเมตตาประกอบพิธีรับผ้าป่าและประทานเงินผ้าป่าทั้งหมดจำนวน 198,538 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          โดยมีพิธีการที่สำคัญดังนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวคำถวายผ้าป่า พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำรับพร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน จำนวน 62 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 93,000 บาท

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดจน ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมโดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 105,805 คน เป็นเงิน 128,219,000 บาท และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็ก ปีละ 1,000,000 บาท

          จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2537โดยจัดให้มีการทอดผ้าป่าฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทองเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอ่างทอง มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,046,730.14บาท สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดอ่างทองในปี พ.ศ.2564นี้มีรายได้เป็นเงิน 198,538บาท

          การทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด ของทุกปี

          ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าช่วยเด็กยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2564 ครบ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

06516262
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
4969
5162
24730
6427613
150868
215244
6516262

IP 18.232.55.103
Server Time: 2021-04-22 21:40

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.