นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบรางวัล โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดอ่างทอง “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564 "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564"  โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งกิจกรรมมีการมอบรางวัลให้กับ หมู่บ้านและผู้นำชุมชน ตลอดจนข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,กองทุนชุมชนดีเด่น,ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น ฯลฯ รวม19 รางวัล โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ขอให้ผู้ได้รับรางวัล ตั้งใจทำงาน มีจิตอาสาในการทำงาน และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชน แบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดสรรหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น รับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนกลางจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 คือบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานฯ และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่สิงห์ทองและประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้าน ผู้นำ กลุ่มองค์กร ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างของจังหวัดทองต่อไป

11090712
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3292
6794
10086
11013794
134891
304648
11090712

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:25

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.