นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

โครงการทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

ปรับขนาดตัวอักษร

            วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานปิดโครงการทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ ชมรม To BE NUMBER ONE ณ วัดราชสกุณา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พ.ต.อ.อภิชาต  โกมุติกานนท์ , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง และ พ.อ.ศุภณัฎฐ์  หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

            ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก และมีผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากไม่มีวินัย ขาดการใส่ใจความปลอดภัย ขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถด้วยความเร็วสูง ขาดความระมัดระวัง และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้รถใช้ถนน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติได้รู้จักสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ที่สำคัญเพื่อต้องการให้ผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติได้ร่วมกันทำงานบริการสังคม และแนะนำพฤติกรรมเสี่ยงให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงและไม่กลับไปทำอีก โดยการทำโครงการครั้งนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เครือข่ายมวลชน ผู้นำท้องถิ่น ขนส่งจังหวัด สำนักงาน คปภ. สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการ และมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการรณรงค์ครั้งนี้จำนวน 300 คน     

01526580
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
203
1411
203
1512844
32808
55988
1526580

IP 54.156.86.61
Server Time: 2018-03-18 03:01

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.