นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2560

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนางอรัญญา  สีหมอก  รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 48 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

     นางอรัญญา  สีหมอก รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการสนับสนุนการตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำหรับศูนย์บริการคนพิการ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้แบ่งศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภทคือ 1.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 2.ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นโดยในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานให้การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 48 แห่ง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และบริการคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

01706000
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
528
2586
3114
1682519
72568
75416
1706000

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:12

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.