นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

จังหวัดอ่างทองร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบานสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เดินทางไปมอบบ้านกาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86  พรรษา  ในปี 2561 ให้กับ นางฐาปนี  ศรีเมือง  อายุ  43  ปี ที่บ้านเลขที่   90/2  หมู่ที่ 6  ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

     นางทักษณิภร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา  86  พรรษา   ในปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจนจังหวัดอ่างทอง   ทั้ง  7  อำเภอ  ๆ ละ 1 หลัง  รวม 7 หลัง  งบประมาณหลังละ  150,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,050,000 บาท   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น

     สำหรับวันนี้เป็นการมอบบ้านกาชาด  หลังที่ 3  ให้กับ นางฐาปนี  ศรีเมือง  อายุ 43 ปี  บ้านเลขที่ 90/2 หมู่ที่  6  ตำบลวังน้ำเย็น เป็นผู้พิการทางด้านการได้ยิน  มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างทั่วไปจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น  และแรงงานก่อสร้างจาก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในตำบลวังน้ำเย็น

02495420
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
119
3578
119
2474274
46832
79224
2495420

IP 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 00:48

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.