นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564

ปรับขนาดตัวอักษร

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 3938 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง)

หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 3938 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง)

หนังสือเรียนกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว 5315 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405/10223 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

11091247
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3827
6794
10621
11013794
135426
304648
11091247

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 11:20

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.